جستجو در سایت
جستجو
تجهیزات مطب پزشک عمومی و دندانپزشکی و اطفال
۲, اسفند, ۱۳۹۶

کلیات تجهیزات مطب پزشک

U) 1822مورخ ۱۲/۸/۸۲ مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان)
۱-مطب به محلی اطلاق می گرددکه پزشک با داشتن پروانه تاسیس خدمات سرپایی تشخیصی و درمانی
بیماران را انجام داده ودر صورت نیاز به تحت نظر یا بستری بودن به درمانگاه یا بیمارستان ارجاع می دهد.
۲-استفاده از عناوینی نظیر انستیتو،موسسه،مرکز،مطب شبانه روزی و نظایر اینها برای تابلو مطب ممنوع می
باشد.
۳U-متن تابلو با عناوین مندرج در پروانه مطب و سرنسخه Uمطابقت داشته باشد.
۴-پروانه مطب معتبر و منطبق با محل و کارت شناسایی معتبر و یا کارت نظام پزشکی وجود داشته باشد.

 

وسایل معاینه

 • دستگاه فشارسنج جیوه‌ای
 • دستگاه فشارسنج عقربه‌ای
 • دستگاه فشارسنج دیجیتال
 • دماسنج طبی
 • گوشی پزشکی
 • چراغ قوه
 • آبسلانگ
 • افتالموسکوپ
 • اتوسکوپ
 • رینوسکوپ
 • ترازو

لیسـت تجـهیزات لازم در مطب پزشـکان و دندانپزشکان :

الف) لارنگوسکوپ ( که می تواند از ست های disposable استفاده شود. ) همراه با تیغه لارنگوسکوپ ( یک سایز اطفال (میلر) و ۲ سایز بزرگسالان ( تیغه خمیده ) )
ب) لوله تراشه در سه سایز یک سایز اطفال(۵/۳) و ۲ سایز بزرگسالان (۷ و ۵/۷)
ج)Airway  دهانی – حلقی در ۲ سایز (۸ و۱۰)
د) یک  تهویه  با فشار مثبت و ماسک ۱ عدد
ه) دستگاه ساکشن یک عدد ( نوع دستی برقی)
و) سوند نلاتون در ۲ سایز( ۱۶ و ۱۸) از هرکدام یک عدد
ز) کپسول اکسیژن، رابط اکسیژن، ماسک صورت و مانومتر
ح) آنژیوکت ۲ عدد صورتی و ۲ عدد آبی، سرنگ ۱۰ عدد (۲و۵ سی سی) سر سوزن ۵ عدد
ط) چسب لکوپلاست یا CM ، قیچی، پنبه الکلی، باند نخی هرکدام یک عدد، دستکش لاتکس ۲ عدد، ست سرم ۲ عدد

در مطب پزشکان اطفال وجود موارد ذیل الزامی است:

الف) لوله تراشه ۲ سایز (۳و ۵) هر کدام یک عدد ب)لارنگوسکوپ یک عدد در۲ سایز، تیغه لارنگوسکوپ ( میلریک سایز۱ و خمیده سایز ۱ )   هرکدام یک عدد
ج) بگ تهویه ای با فشار مثبت اطفال، ماسک اطفال( هرکدام یک عدد)
د) Airway دهانی- حلقی اطفال در ۲ اندازه هرکدام یک عدد
ه)سوند نلاتون اندازه اطفال ۲ عدد
و) آنژیوکت صورتی وآبی هرکدام ۲ عدد و سرنگ ۱۰ عدد (۲ و ۵ سی سی) سر سوزن ۵ عدد.
ز) دستگاه ساکشن ( دستی یا برقی )
ح) کپسول اکسیژن،  رابط اکسیژن و ماسک صورت یا مانومتر یک عدد
ط) چسب لکو پلاست یا cm، قیچی، ست سرم، باندنخی هرکدام یک عدد ، دستکش لاتکس۲ عدد پنبه الکل

لیست داروهای اورژانس(Emergency Box) مطب پزشکان و دندانپزشکان:

الف) آمپول اپی نفرین ۵ عدد
ب) آمپول آتروپین ۵ عدد
ج) آمپول لیدوکائین ۲% ۵ عدد
د) آمپول دیازپام ۵ عدد
هـ) آمپول هیدروکورتیزون ۱۰۰ میلی گرم ۳ عدد
و) آمپول دگزامتازون ۲ عدد
ز) آمپول کلسیم گلوکونات ۱ عدد
ح) آمپول متوکلوپرامید ۲ عدد
ط) آمپول آنتی هیستامین ( یکی از داروهای کلروفنیر آمین، کلماستین) ۵ عدد
ی) محلولهای وریدی قابل تزریق cc1000  یا cc500 ، ۲ عدد که نرمال سالین یا رینگر باشد(توضیح اینکه بیش از ۲ عدد سرم مجاز
نمی باشد)
ک)آب مقطر ۵ عدد
ل) پرل TNG 5 عدد یا اسپری TNG 1 عدد
م) ویال گلوکز ۲۰% ۵ عدد یا ۵۰% ۲ عدد

نرم افزار های پزشکی در مطب

امروزه در برخی از مراکز همچنان از روش های  سنتی ثبت اطلاعات ، محاسبات و حسابداری استفاده می کنند. که این امر باعث به وجود آمدن اشکالات بسیار زیادی برای مدیریت مطب میشود شاید یکی از نیاز های اولیه یک مطب همسو با تجهیزات سخت افزار نیار شدید به یک نرم افزار مدیریت مطب باشد تا شما را برای مدیریت مطب یاری نمائید

نرم افزار مدیریت مطب

نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار چشم پزشکینرم افزار مدیریت درمانگاه
نرم افزار کلینیکنرم افزار پلی کلینیک نرم افزار کاشت مو نرم افزار زنان و زایمان
نرم افزار دیابت نرم افزار رادیولوژینرم افزار دیالیزنرم افزار ترک اعتیاد
نرم افزار فیزیوتراپینرم افزار اطفالنرم افزار سرطان نرم افزار پوست مو زیبائی
نرم افزار مطب دندانپزشکی نرم افزار مطب چشم پزشکینرم افزار جامع درمانگاه نرم افزار مدیریت مطب پزشکان
نرم افزار آزمایشگاهنرم افزار درمانگاه نرم افزار مدیریت کلینیکنرم افزار کلینیک دندانپزشکی

ارسال نظر

دریافت پیش نمایش نرم افزار
آکهی استخدام