جستجو در سایت
جستجو

تعرفه محصولات2

 

نسخه مطب

نسخه مطب نگارش 1

نسخه مطب نگارش 2

نسخه مطب نگارش 3

 

نسخه کلینیک

نسخه کلینیک نگارش 1

نسخه کلینیک نگارش 2

نسخه کلینیک نگارش 3

نسخه کلینیک طلایی (نگارش4)

 

نسخه پلی کلینیک

نسخه پلی کلینیک نگارش 1

نسخه پلی کلینیک نگارش 2

نسخه پلی کلینیک نگارش 3

سیستم جراحی محدود

 

لیست سایر زیر سیستمها

زیر سیستمها

بسته نرم افزارهای سازمانی

تعرفه پیامکها

تعرفه شماره ها

دریافت پیش نمایش نرم افزار