جستجو در سایت
جستجو

زیرساخت امنیت، شبکه ارتباطی

نصب و پیکربندی

فایروال سخت افزاری

توضیحاتزمان اجرامبلغ(ریال)
جداسازی بستر اینترنت از بستر شبکه8 روز 28,000,000
تعریف سیاست های دسترسی سرورها و کاربران به اینترنت
تعریف سیاست های سطوح دسترسی به سرورها و شبکه داخلی
پیاده سازی و مدیریت دسترسی امن از راه دور به شبکه داخلی

نصب و پیکربندی

سوییج

توضیحاتزمان اجرامبلغ(ریال)
پیکربندی و پیاده سازی ساختار Vlan 3 روز 4,000,000
پیاده سازی مدل چند لایه شبکه جهت افزایش امنیت
جداسازی دوربین های نظارت تصویری از شبکه داخلی
جداسازی سرورها از شبکه داخلی

نصب و پیکربندی

زیرساخت مجازی سازی

( VmWare Esxi )

توضیحاتزمان اجرامبلغ(ریال)
نصب و پیکربندی ESXi جهت استفاده بهینه از سخت افزار سرورها10 روز 125,000,000
نصب و پیکربندی سامانه مدیریت زیرساخت مجازی
تعریف و پیاده سازی Virtual Machin(VM)
انتقال و پیکربندی سرورهای موجود بر روی VM های جدید

نصب و استقرار سرویس

اکتیو دایرکتوری

توضیحاتزمان اجرامبلغ(ریال)
ایجاد یک VM اختصاصی جهت Domain Controller(DC)
3 روز6,000,000نصب و پیکربندی سرویس اکتیو دایرکتوری بر روی VM DC
تعریف گروها و کاربران موردنیاز
ایجاد سیاست های مربوط به سطوح دسترسی کاربران

نصب، پیکریندی

سامانه پشتیبان گیری اتوماتیک

سرورها و داده های حیاتی

توضیحاتزمان اجرامبلغ(ریال)
ایجاد یک VM اختصاصی جهت نرم افزار Backup
6 روز 48,000,000نصب و پیکربندی نرم افزار Backup
تعریف زمانبندی و سیاست Backup
آزمون و تست صحت Backup

جمع کل: یکصد و هشتاد و سه میلیون ریال

183,000,000
دریافت پیش نمایش نرم افزار