جستجو در سایت
جستجو

نرم افزار بیمارستان

نرم افزار بیمارستان

 

نسخه بیمارستان

نسخهتوضیحاتبهاء به ریال
نسخه بیس بیمارستان


نرم افزار پذیرش ، بستری و هتلینگ


بیشتر بخوانید...

480,000,000
درمانگاه های تخصصی


درمانگاه های تخصصی تغذیه و تصویر برداری به همراه نسخه بیس بیمارستان


بیشتر بخوانید...

450,000,000
سیستم جراحی محدود


شامل قیمت دهی گلوبال و غیر گلوبال + محاسبه هزینه های بیهوشی،استهلاک اتاق عمل ، جراح ، داروهای مصرفی ، لوازم مصرفی ، تخت وسایر هزینه ها


بیشتر بخوانید...

150,000,000
سیستم آزمایشگاه نرم افزار پذیرش آزمایشگاه ، جواب دهی آزمایشگاه و پاتولوژی ، تعریف لیست کار ، فرمول نویسی

بیشتر بخوانید...
150,000,000
سیستم داروخانهنرم افزار پذیرش دارو خانه ، تعریف حق فنی ، مدیریت انباربیشتر بخوانید...
68,000,000
سیستم Worklist Serverسیستم Worklist امکان انتقال ، بازیابی و حتی نمایش تصاویر بدست امده از روش های گوناگون تصویربرداری تشخیصی از جمله : CT SCAN ، پزشکی هسته ای ، رادیو گرافی و … به صورت دیجیتالی برای پزشکان متخصص این حوزه فراهم می اورد
بیشتر بخوانید...
150,000,000

سایر امکانات

عنوان امکانات توضیحاتبهاء به ریال
نرم افزار اتوماسیون درمانی شامل سه بخش(درمانگاه ، دندانپزشکی ،تصویر برداری و رادیولوژی )

پذيرش, تشکيل پرونده, ارائه خدمات, صندوق،سيستم نوبت دهي ,سيستم مديريت سازمان هاي بيمه ,گزارشات مالي و حسابداري پزشکي،تراز مالي روزانه و ماهيانه ,محاسبه هزينه هاي پزشک،لوازم مصرفي و دارو به طور مجزا،سيستم نسخه نويسي پزشک،سيستم طراحي گزارشات توسط کاربر ارشد نرم افزار.

450.000.000
سيستم الصاق تصوير جهت تکميل پرونده الکترونيک

اتصال اتوماتيک به RVG و ...
کنترل اطلاعات پرونده بيمار توسط مانيتور جهت هر پزشک برای حذف پرونده دستي و ...
نمايش بيماران پذيرش شده جهت هر پزشک به طور مجزا

48.000.000
سيستم جزئيات تخصصي درمان و نرم افزار فيلد بيلدر
(نگارش 1)

شبيه سازي پرونده تخصصي پزشک به صورت کاملا پويا جهت ورود اطلاعات تخصصي مرتبط با بيمار به منظورايجاد پرونده الکترونيک، قابليت ايجاد سيستم نسخه نويسي،فراهم نمودن کار با قلم نوري و ... امکان تعريف بخش هاي غير مرتبط با بيمار مانند سيستم حسابداري،انبار و يا پياده سازي اتوماسيون اداري و ...

48.000.000
سيستم مديریت پيامک نرم افزار

ارسال آمار کارکرد و صندوق به مديران ,ارسال اتوماتيک توصيه هاي بعد از درمان،راه اندازي سيستم پيشنهادات و انتقادات از طرف بيماران،کنترل پيامکهاي دريافتي و ارسال از طريق وب ، تعريف کد جهت سيستم پاسخگويي خودکار:
(کارکرد=1#140, موجودي صندوق= 2#140 و ...)
راه اندازي پيام خوشامدگويي بعد از تشکيل پرونده،پيام تبريک به مناسبتهاي ويژه جهت بيماران،پرسنل و پزشکان ، یاد آوری نوبت بیماران و ...


48.000.000
سيستم ثبت اثر انگشت


قابليت تشخيص بيماران در هنگام مراجعه به پذيرش،تشخيص کليه اعضاء خانواده،قابليت ثبت رضايت وتعهدات درمان با توجه به ثبت اثر انگشت و امضاء ديجيتال در بخش هاي جزئيات پرونده با استفاده از اثر انگشت در هر مراجعه،جلوگيري از ثبت پرونده تکراري،جلوگيري از ثبت و شناسايي بيماران با اسامي جعلي و نادرست.


42,000,000
سيستم نوبت دهي اينترنتي


قابليت اتصال به سرور مرکزي و سيستم نوبت دهي درمانگاه و فراهم نمودن نوبت دهي حضوري و اينترنتي, قابليت نوبت دهي از طريق پنل و سايت اختصاصي درمانگاه، قابليت اتصال به سيستم پيامک،امکان نمايش نوبت هاي خالي به بيمار ، پيشنهاد اولين نوبت خالي،قابليت کنترل توسط پزشک هر بخش به صورت لحظه اي ,قابليت نمايش تعداد بيماران ويزيت شده و بيماران حاضر در سالن و ... جهت هر پزشک،سطوح دسترسي شيفت،لغو و جابجايي نوبت و استفاده از گزارشات متنوع و ...


48,000,000
گزارشات تحت وب


قابليت دسترسي و نمايش کليه گزارشات نرم افزار درمانگاه از طريق اينترنت به تفکيک مراکز همراه با دسترسي مديريت


41,000,000
جزئيات تخصصي درمان(نگارش 2)شامل 4 بخش اصلي بدون محدوديت بخش :
1- سيستم فيلد بيلدر
2- سيستم گزارش ساز
3- ساير ورود اطلاعات
4- ورود اطلاعات تخصصي مرتبط با بيمار
150,000,000
جزئيات تخصصي درمان(نگارش 3)


1- ورود اطلاعات تخصصي مرتبط با درمان
(جهت استفاده بايد نگارش (1) خريداري شده باشد)


52,000,000
نرم افزار جراحي محدود


تعريف کليه خدمات کاليفرنيا طبق K جراحي، K بيهوشي، K استهلاک، محاسبه قيمت خدمات طبق تعرفه گلوبال و غير گلوبال، صدور صورتحساب جراحي جهت محاسبه هزينه جراح، پزشک بيهوشي، لوازم مصرفي بخش و اتاق عمل، داروهاي بخش و اتاق عمل.


150,000,000
سيستم آرشيو فايل،مستندات و مدارک پزشکي با پروتکل (FTP)


قابليت آرشيو و بايگاني فايل، تصاوير و فيلم، ذخيره اطلاعات در سرور FTP، قابليت دريافت تصاوير dicom، قابليت اتصال به دوربين هاي تخصصي پزشکي، قابليت اتصال به نرم افزارهاي قلم نوري ويندوز، قابليت اتصال به نرم افزارهاي آفیس مانند، Word، Excel و...


52,000,000
طراحي سايت


قابليت مديريت محتوا و امکانات مديريتي حرفه اي, قابليت ارتباط با سرور محلي در کلينيک يا مطب جهت اتصال به سيستم نوبت دهي و گزارشات تحت وب و سيستم جزئيات درمان ,قابليت پارک ساب دامين , قابليت بهينه سازي در موتورهاي جستجو (سئوSEO) و ...


52,000,000
زیر سیستم انبار
( فیلد بیلدر )
قابلیت تعریف کدینگ سه سطحی کالا،محاسبه موجودی کالا، آلارم حداقل موجودی در محیط نرم افزار اتوماسیون درمانی ، قابلیت گزارش گیری از رسیدها و حواله های ثبتی، قابلیت ارتباط با سیستم الصاق تصویر و سیستم پیامک28,000,000
زیر سیستم حسابداری
(فیلد بیلدر)
قابلیت تعریف کدینگ شناور، قابلیت تعریف طرف حسابها و ارتباط با اسناد حسابداری، قابلیت ارتباط فاکتور خرید و فروش و سایر امکانات مالی28,000,000
سیستم چک قابلیت استفاده چک سرپرست برای اعضای خانواده ،قابلیت لغو چک ، برگشت چک ، قابلیت وصول و محاسبه کارکرد طبق تاریخ وصول قابلیت بیعانه چک ، قابلیت پرداخت چند نوع وجه در یک قبض صندوق مانند نقد ، کارتخوان ها ،چک و ... قابلیت انتصاب وجه به بیعانه چک و بیعانه نقد به صورت اتوماتیک42.000.000
انبار ( غیر ریالی )قابلیت تعریف انبارها با موقعیت جغرافیایی متفاوت ، تعریف کدینگ کالا با سطوح دلخواه، تعریف کالاهای اموالی، فاسد شدنی و ... امکان ثبت درخواست کالا،پیگیری درخواست های باز جهت مراکز هزینه، گزارشات رسید,حواله,برگشتی ها و انتقالی ها، اموال گردانی،38,000,000
انبار (ریالی)کلیه امکانات غیر ریالی امکان معرفی انواع سند ورود کالا/خروج کالا، امكان تعيين قيمتها از روى كاردكس کالا در فرم ورود كالا، امکان ثبت خودكار رسيد یا حواله پس از ثبت ورود کالا/خروج كالا/انتقال بین انبارها، امکان ایجاد سند و ثبت آن برای عملیات انبار، امکان انتقال درخواست تحویل کالاهای باز به دوره مالی بعد، امکان تعدیل قیمت کالا52,000,000
سیستم نوبت دهی
و مدیریت صف
(استند، نمایشکر باجه، نمایشگر مرکزی، کیبورد فراخوان، ریموت کنترلر پزشک، سیستم صوتی)
سیستم نوبت دهی
و مدیریت صف
قابلیت ارتباط با شیفتها و ساعات کاری پزشکان در سیستم اتوماسیون درمانی ، کیبورد و نمایشگر پذیرش جهت فراخوانی بیمار و مدیریت صف ، قابلیت مدیریت ایستگاههای کاری به تفکیک بخشهای درمانی، قابلیت نمایش و مدیریت اولویت بیماران بر روی مانیتورهای مرکزی هر بخش، قابلیت مدیریت بیماران تاخیری، قابلیت فراخوان بیمار توسط ریموت کنترل پزشک، قابلیت ارتباط با نوبت دهی اینترنتی، تلفن گویا، نوبت دهی پذیرش و مدیریت فراخوان بیمار، تعریف زیر صف های مربوط به هر نوع صف، قابلیت ارتباط با سیستم گزارش ساز اتوماسیون درمانی و سایر امکانات ویژه.
تجهیزات سخت افزاری:
استند: مانیتور، کیبورد صنعتی عددی، کیبورد انتخاب منو، بارکدخوان، چاپگر حرارتی، وب کم، سیستم صوتی نمایشگر مرکزی
(نمایشکر باجه- کیبورد فراخوان و ریموت کنترلر پزشک 3 عدد)

320,000,000
وب سرویس
(انتقال اطلاعات یا یکپارچه سازی مراکز)
جهت انتقال و یکپارچه سازی اطلاعات بین مراکز درمانی به صورت آنلاین، قابلیت دریافت اطلاعات از نرم افزارهای جانبی و انتقال به سیستم اتوماسیون درمانی، قابلیت سیستم پرس و جو ساز، قابلیت تشخیص اطلاعات تکراری بین مراکز و یکسان سازی و ادغام اطلاعات، قابلیت کنترل محدودیتهای درمانی در چندین مرکز و تجمیع سوابق درمانی و مالی به تفکیک نواحی جغرافیایی و مراکز رمانی و غیره. (2 مرکز )128,000,000
کانورت اطلاعاتانتقال اطلاعات بیماران و اعضای خانواده
انتقال اطلاعات خدمات ارائه شده به بیماران و اعضای خانواده
انتقال اطلاعات صندوق
52,000,000
52,000,000
52,000,000
اختصاص سازی اطلاعات و صورتحسابهانمایش ، تفکیک یا فیلتر اطلاعات و گزارشات شامل کارکرد و صندوق، تراز مالی و کلیه گزارشات مالی طبق سازمانهای طرف قرارداد، پزشکان، خدمات، تاریخ و ... تحت شبکه52.000.000
ارتباط صندوق به دستگاه پوز (PC to Pos)
قابلیت ارسال اطلاعات از بخش صندوق به دستگاه پوز، قابلیت چاپ مشخصات بیمار، خدمات ارائه شده، نام پزشک، نام بیمه در قبض دستگاه پوز. قابلیت انتساب دستگاه پوز به ایستگاههای صندوق. قابلیت ارتباط شماره پیگیری قبض دستگاه پوز با قبص صندوق نرم افزار41,000,000
وب سرویس ارسال اینترنتی نسخ بیمهقابلیت اتصال به وب سرویس سازمانهای بیمه گر، قابلیت ارسال اطلاعات به تفکیک بیمه ها و سازمانها، قابلیت بررسی و کنترل خطاها، قابلییت ارسال اتوماتیک، قابلیت کنترل قطع شدن اینترنت و ارسال اطلاعات به صورت اتوماتیک بعد از اتصال مجدد، گزارش بیمه های تایید نشده از سازمان بیمه
41,000,000
نرم افزار کنترل تردد و مدیریت کنگره قابلیت کنترل تردد اشخاص توسط کارت شناسایی، قابلیت کنترل تردد از طریق بارکد خوان، قابلیت مدیریت ورود اشخاص به بخشهای مجاز و جلوگیری از ورود اشخاص غیر مجاز، قابلیت مدیریت تعداد ورود هر شخص به بخشهای مجاز، قابلیت مدیریت اجناس و کالاهای تحویل گرفته شده جهت هر شخص، قابلیت تعریف اشخاص مهمان و VIP به صورت لحظه ای جهت صدور کارت به بخشهای مانند سالن همایش، رستوران و غیره، قابلیت آمارگیری از ورود اشخاص در بخشهای متفاوت
قابلیت تعریف ایستگاه های متفاوت و ارتباط شبکه ای و صدور قبض، قابلیت ارسال پیامک به اشخاص حاضر در بخشهای متفاوت جهت خوش آمدگویی و یا دستور العملهای مرتبط و تبلیغات
150.000.000
استند نوبت دهیقابلیت نوبت دهی به بیماران ،قابلیت انتخاب عملیات به واسطه صفحه کلید استند،دارای بارکد خوان جهت اسکن بارکد کارت ملی و یا دفترچه بیمه بیمار،دارای پرینتر چاپی جهت صدور فیش نوبت دهی ،دارای مانیتور جهت نمایش محیط نرم افزار150.000.000
نمایشگر دات ماتریس باجه ها به همراه دستگاه هاب قابلیت نمایش شماره نوبت ،قابلیت ارتباط بانرم افزار و سیستم پرس و جو ،قابلیت ارتباط با ریموت فراخوان12.000.000
کیبورد فراخوان هر باجهقابلیت فراخوان بیماران،قابلیت ارتباط با نرم افزار و سیستم پرس و جو 12.000.000
ریموت فراخوان پذیرشقابلیت فراخوان بیماران توسط پزشک جهت پذیرش،قابلیت ارتباط با نرم افزار 12.000.000
سیستم مدیریت صف همراه با فراخوان صوتی(بیس)قابلیت فراخوان بیماران به صورت صوتی،بیس نرم افزار مدیریت صف125.000.000
نرم افزار نوبت دهی تلفنی و ارتباط یکپارچه با اتوماسیون درمانیدارای سیستم کامل تلفن داخلی PBX همراه با صندوق صوتی گوشی های ویپ و معمولی و حتی گوشی با پشتیبانی از تماس ویدئویی ، دارای سیستم کنفرانس مکالمات ، قابلیت توزیع خودکار تماسها (ACD) .قابلیت شماره گیری داخلی مستقی (DID)، .قابلیت سیستم جامع پاسخگوی گویا (IVR ).قابلیت دریافت FAX و ارسال به پست الکترونیک ،امکان مدیریت تحت وب برای همه کاربران و مدیر سیستم.امکان مسیریابی پویای ارتباط ها توسط قوانین CID/DID، عدم وابستگی کاربر به محل و امکان استفاده ازسرویسهای تلفن داخلی در هر نقطه وجود.امکانات متنوع گزارش گیری از نحوه ومیزان تماسها درسیستم.امکان اتصال به سرویس دهندگان خارجی برای برقراری مکالمات خارجی از طریق IP .،امکان ضبط مکالمات به دو حالت دستی و خودکار برای تماس های خروجی و ورودیامکان برقراری تماس از طریق Soft phone . این Softphone اختصاصی می باشد،امکان استفاده از سایر سیستم ها بصورت web service .امنیت گذاری صحیح ،قابلیت مشاهده و شنود تماس توسط اپراتور اصلی و ناظر و تشخیص آن توسط اپراتور پاسخگو .امکان گزارش گیری تماس ها بر مبنای تاریخ و زمان تماس، نوع رسانه به صورت کلی یا از هر داخلی ،امکان فیلتر کردن گزارش ها بر اساس تاریخ، زمان، رسانه و داخلی در مرکز .توانایی تنظیم داخلی بر روی موبایل از طریق سافت فون های تحت سیستم عامل موبایلدارای تمام سرویس های تلفنی نظیر ID Caler ، ALTOMATIC CALL BACK ، CALL TRANSFER ، CALL FORWARDING ، CALL PIKUP ,CONFERAمشترکین قابلیت انتقال روی بسترهای فیبر نوری و رادیویی ، مشترکین قابلیت نشان دادن شماره Caller ID روی تمام دستگاهای تلفن مشترکین IP با پروتکل های استاندارد هم خوانی دارند. نظیر G729A-G729-H323 و sipترانکهای E1 با تمام پروتکلهای استاندارد ETSI و ITU-T و CCITTمرکز توان اتصال به کلیه تجهیزات مخابراتی استاندارد ITU-T , CCITT, ETSI را به صورت مستقیم دارد.در ترانک امکان ایجاد یک شبکه IP TRUNK در بسترهای مخابراتی ، سیستم دارای صندوق صوتی VOICE MAIL می باشدقابلیتهای نوبت دهی تلفنی رایان طب ، قابلیت تعریف و تفیکیک شیفت بر اساس بخش , تخصص , پزشک , خدمتقابلیت یکپارچه بودن نوبت دهی کلینیک , نوبت دهی اینترنتی و نوبت دهی تلفنی ، قابلیت ارتباط سیستم نوبت دهی با سیستم پیامکقابلیت لغو نویت ، قابلیت ارتباط سیستم نوبت دهی با سیستم مدیریت صف (استند و سیستم فراخوان بیمار)قابلیت تعریف ایام تعطیل کلینیک و ایام تعطیل کاری بر اساس هر شیفت ، قابلیت تعریف پرس و جو بر اساس داده های ذخیره شده در کلینیک و ارتباط آن با سیستم تلفن گویا ، قابلیت تعریف ورک فلو و تعریف روندکاری بر اساس آیتم های انتخابی و داده های موجود در نرم افزار کلینیک قابلیت تعریفProcedure و Function جهت واکشی داده ها و ارتباط با سیستم تلفن گویا150.000.000