جستجو در سایت
جستجو
نرم افزار بیمارستان

نرم افزار بیمارستان

 

نسخه بیمارستان

نسخهتوضیحاتبهاء به ریال
نسخه بیس بیمارستان


نرم افزار پذیرش ، بستری و هتلینگ


بیشتر بخوانید...

180,000,000
درمانگاه های تخصصی


درمانگاه های تخصصی تغذیه و تصویر برداری به همراه نسخه بیس بیمارستان


بیشتر بخوانید...

270,000,000
سیستم جراحی محدود


شامل قیمت دهی گلوبال و غیر گلوبال + محاسبه هزینه های بیهوشی،استهلاک اتاق عمل ، جراح ، داروهای مصرفی ، لوازم مصرفی ، تخت وسایر هزینه ها


بیشتر بخوانید...

85000,000
سیستم آزمایشگاه نرم افزار پذیرش آزمایشگاه ، جواب دهی آزمایشگاه و پاتولوژی ، تعریف لیست کار ، فرمول نویسی

بیشتر بخوانید...
48,000,000
سیستم داروخانهنرم افزار پذیرش دارو خانه ، تعریف حق فنی ، مدیریت انباربیشتر بخوانید...
38,000,000
سیستم Worklist Serverسیستم Worklist امکان انتقال ، بازیابی و حتی نمایش تصاویر بدست امده از روش های گوناگون تصویربرداری تشخیصی از جمله : CT SCAN ، پزشکی هسته ای ، رادیو گرافی و … به صورت دیجیتالی برای پزشکان متخصص این حوزه فراهم می اورد
بیشتر بخوانید...
90,000,000

سایر امکانات

عنوان امکانات توضیحاتبهاء به ریال
نرم افزار اتوماسیون درمانی شامل سه بخش(درمانگاه ، دندانپزشکی ،تصویر برداری و رادیولوژی )

پذیرش, تشکیل پرونده, ارائه خدمات, صندوق،سیستم نوبت دهی ,سیستم مدیریت سازمان های بیمه ,گزارشات مالی و حسابداری پزشکی،تراز مالی روزانه و ماهیانه ,محاسبه هزینه های پزشک،لوازم مصرفی و دارو به طور مجزا،سیستم نسخه نویسی پزشک،سیستم طراحی گزارشات توسط کاربر ارشد نرم افزار.

255.000.000
سیستم الصاق تصویر جهت تکمیل پرونده الکترونیک

اتصال اتوماتیک به RVG و ...
کنترل اطلاعات پرونده بیمار توسط مانیتور جهت هر پزشک برای حذف پرونده دستی و ...
نمایش بیماران پذیرش شده جهت هر پزشک به طور مجزا

30.000.000
سیستم جزئیات تخصصی درمان و نرم افزار فیلد بیلدر
(نگارش 1)

شبیه سازی پرونده تخصصی پزشک به صورت کاملا پویا جهت ورود اطلاعات تخصصی مرتبط با بیمار به منظورایجاد پرونده الکترونیک، قابلیت ایجاد سیستم نسخه نویسی،فراهم نمودن کار با قلم نوری و ... امکان تعریف بخش های غیر مرتبط با بیمار مانند سیستم حسابداری،انبار و یا پیاده سازی اتوماسیون اداری و ...

30.000.000
سیستم مدیریت پیامک نرم افزار

ارسال آمار کارکرد و صندوق به مدیران ,ارسال اتوماتیک توصیه های بعد از درمان،راه اندازی سیستم پیشنهادات و انتقادات از طرف بیماران،کنترل پیامکهای دریافتی و ارسال از طریق وب ، تعریف کد جهت سیستم پاسخگویی خودکار:
(کارکرد=1#140, موجودی صندوق= 2#140 و ...)
راه اندازی پیام خوشامدگویی بعد از تشکیل پرونده،پیام تبریک به مناسبتهای ویژه جهت بیماران،پرسنل و پزشکان ، یاد آوری نوبت بیماران و ...


30.000.000
سیستم ثبت اثر انگشت


قابلیت تشخیص بیماران در هنگام مراجعه به پذیرش،تشخیص کلیه اعضاء خانواده،قابلیت ثبت رضایت وتعهدات درمان با توجه به ثبت اثر انگشت و امضاء دیجیتال در بخش های جزئیات پرونده با استفاده از اثر انگشت در هر مراجعه،جلوگیری از ثبت پرونده تکراری،جلوگیری از ثبت و شناسایی بیماران با اسامی جعلی و نادرست.


35,000,000
سیستم نوبت دهی اینترنتی


قابلیت اتصال به سرور مرکزی و سیستم نوبت دهی درمانگاه و فراهم نمودن نوبت دهی حضوری و اینترنتی, قابلیت نوبت دهی از طریق پنل و سایت اختصاصی درمانگاه، قابلیت اتصال به سیستم پیامک،امکان نمایش نوبت های خالی به بیمار ، پیشنهاد اولین نوبت خالی،قابلیت کنترل توسط پزشک هر بخش به صورت لحظه ای ,قابلیت نمایش تعداد بیماران ویزیت شده و بیماران حاضر در سالن و ... جهت هر پزشک،سطوح دسترسی شیفت،لغو و جابجایی نوبت و استفاده از گزارشات متنوع و ...


35,000,000
گزارشات تحت وب


قابلیت دسترسی و نمایش کلیه گزارشات نرم افزار درمانگاه از طریق اینترنت به تفکیک مراکز همراه با دسترسی مدیریت


32,000,000
جزئیات تخصصی درمان(نگارش 2)شامل 4 بخش اصلی بدون محدودیت بخش :
1- سیستم فیلد بیلدر
2- سیستم گزارش ساز
3- سایر ورود اطلاعات
4- ورود اطلاعات تخصصی مرتبط با بیمار
85,000,000
جزئیات تخصصی درمان(نگارش 3)


1- ورود اطلاعات تخصصی مرتبط با درمان
(جهت استفاده باید نگارش (1) خریداری شده باشد)


33,000,000
نرم افزار جراحی محدود


تعریف کلیه خدمات کالیفرنیا طبق K جراحی، K بیهوشی، K استهلاک، محاسبه قیمت خدمات طبق تعرفه گلوبال و غیر گلوبال، صدور صورتحساب جراحی جهت محاسبه هزینه جراح، پزشک بیهوشی، لوازم مصرفی بخش و اتاق عمل، داروهای بخش و اتاق عمل.


85,000,000
سیستم آرشیو فایل،مستندات و مدارک پزشکی با پروتکل (FTP)


قابلیت آرشیو و بایگانی فایل، تصاویر و فیلم، ذخیره اطلاعات در سرور FTP، قابلیت دریافت تصاویر dicom، قابلیت اتصال به دوربین های تخصصی پزشکی، قابلیت اتصال به نرم افزارهای قلم نوری ویندوز، قابلیت اتصال به نرم افزارهای آفیس مانند، Word، Excel و...


38,000,000
طراحی سایت


قابلیت مدیریت محتوا و امکانات مدیریتی حرفه ای, قابلیت ارتباط با سرور محلی در کلینیک یا مطب جهت اتصال به سیستم نوبت دهی و گزارشات تحت وب و سیستم جزئیات درمان ,قابلیت پارک ساب دامین , قابلیت بهینه سازی در موتورهای جستجو (سئوSEO) و ...


38,000,000
زیر سیستم انبار
( فیلد بیلدر )
قابلیت تعریف کدینگ سه سطحی کالا،محاسبه موجودی کالا، آلارم حداقل موجودی در محیط نرم افزار اتوماسیون درمانی ، قابلیت گزارش گیری از رسیدها و حواله های ثبتی، قابلیت ارتباط با سیستم الصاق تصویر و سیستم پیامک12,000,000
زیر سیستم حسابداری
(فیلد بیلدر)
قابلیت تعریف کدینگ شناور، قابلیت تعریف طرف حسابها و ارتباط با اسناد حسابداری، قابلیت ارتباط فاکتور خرید و فروش و سایر امکانات مالی12,000,000
سیستم چک قابلیت استفاده چک سرپرست برای اعضای خانواده ،قابلیت لغو چک ، برگشت چک ، قابلیت وصول و محاسبه کارکرد طبق تاریخ وصول قابلیت بیعانه چک ، قابلیت پرداخت چند نوع وجه در یک قبض صندوق مانند نقد ، کارتخوان ها ،چک و ... قابلیت انتصاب وجه به بیعانه چک و بیعانه نقد به صورت اتوماتیک28.000.000
انبار ( غیر ریالی )قابلیت تعریف انبارها با موقعیت جغرافیایی متفاوت ، تعریف کدینگ کالا با سطوح دلخواه، تعریف کالاهای اموالی، فاسد شدنی و ... امکان ثبت درخواست کالا،پیگیری درخواست های باز جهت مراکز هزینه، گزارشات رسید,حواله,برگشتی ها و انتقالی ها، اموال گردانی،25,000,000
انبار (ریالی)کلیه امکانات غیر ریالی امکان معرفی انواع سند ورود کالا/خروج کالا، امکان تعیین قیمتها از روى کاردکس کالا در فرم ورود کالا، امکان ثبت خودکار رسید یا حواله پس از ثبت ورود کالا/خروج کالا/انتقال بین انبارها، امکان ایجاد سند و ثبت آن برای عملیات انبار، امکان انتقال درخواست تحویل کالاهای باز به دوره مالی بعد، امکان تعدیل قیمت کالا38,000,000
سیستم نوبت دهی
و مدیریت صف
(استند، نمایشکر باجه، نمایشگر مرکزی، کیبورد فراخوان، ریموت کنترلر پزشک، سیستم صوتی)
سیستم نوبت دهی
و مدیریت صف
قابلیت ارتباط با شیفتها و ساعات کاری پزشکان در سیستم اتوماسیون درمانی ، کیبورد و نمایشگر پذیرش جهت فراخوانی بیمار و مدیریت صف ، قابلیت مدیریت ایستگاههای کاری به تفکیک بخشهای درمانی، قابلیت نمایش و مدیریت اولویت بیماران بر روی مانیتورهای مرکزی هر بخش، قابلیت مدیریت بیماران تاخیری، قابلیت فراخوان بیمار توسط ریموت کنترل پزشک، قابلیت ارتباط با نوبت دهی اینترنتی، تلفن گویا، نوبت دهی پذیرش و مدیریت فراخوان بیمار، تعریف زیر صف های مربوط به هر نوع صف، قابلیت ارتباط با سیستم گزارش ساز اتوماسیون درمانی و سایر امکانات ویژه.
تجهیزات سخت افزاری:
استند: مانیتور، کیبورد صنعتی عددی، کیبورد انتخاب منو، بارکدخوان، چاپگر حرارتی، وب کم، سیستم صوتی نمایشگر مرکزی
(نمایشکر باجه- کیبورد فراخوان و ریموت کنترلر پزشک 3 عدد)

220,000,000
وب سرویس
(انتقال اطلاعات یا یکپارچه سازی مراکز)
جهت انتقال و یکپارچه سازی اطلاعات بین مراکز درمانی به صورت آنلاین، قابلیت دریافت اطلاعات از نرم افزارهای جانبی و انتقال به سیستم اتوماسیون درمانی، قابلیت سیستم پرس و جو ساز، قابلیت تشخیص اطلاعات تکراری بین مراکز و یکسان سازی و ادغام اطلاعات، قابلیت کنترل محدودیتهای درمانی در چندین مرکز و تجمیع سوابق درمانی و مالی به تفکیک نواحی جغرافیایی و مراکز رمانی و غیره. (2 مرکز )75,000,000
کانورت اطلاعاتانتقال اطلاعات بیماران و اعضای خانواده
انتقال اطلاعات خدمات ارائه شده به بیماران و اعضای خانواده
انتقال اطلاعات صندوق
18,000,000
15,00,000
18,000,000
اختصاصی سازی صورتحسابها
به تفکیک بیمه ها و سازمانها، گزارشات کارکرد و صندوق، تراز مالی و کلیه گزارشات مالی18,000,000
اختصاص سازی اطلاعاتنمایش ، تفکیک یا فیلتر اطلاعات و گزارشات طبق سازمانهای طرف قرارداد ، پزشکان ، کاربران ،خدمات ، تاریخ و .... تحت شبکه18.000.000
اختصاصی سازی بیمه ها
قابلیت تفکیک و مجزا سازی اطلاعات پذیرش و اطلاعات ارسالی سازمانهای طرف قرارداد و غیره15,000,000
ارتباط صندوق به دستگاه پوز (PC to Pos)
قابلیت ارسال اطلاعات از بخش صندوق به دستگاه پوز، قابلیت چاپ مشخصات بیمار، خدمات ارائه شده، نام پزشک، نام بیمه در قبض دستگاه پوز. قابلیت انتساب دستگاه پوز به ایستگاههای صندوق. قابلیت ارتباط شماره پیگیری قبض دستگاه پوز با قبص صندوق نرم افزار25,000,000
وب سرویس ارسال اینترنتی نسخ بیمهقابلیت اتصال به وب سرویس سازمانهای بیمه گر، قابلیت ارسال اطلاعات به تفکیک بیمه ها و سازمانها، قابلیت بررسی و کنترل خطاها، قابلییت ارسال اتوماتیک، قابلیت کنترل قطع شدن اینترنت و ارسال اطلاعات به صورت اتوماتیک بعد از اتصال مجدد، گزارش بیمه های تایید نشده از سازمان بیمه
22,000,000
نرم افزار کنترل تردد و مدیریت کنگره قابلیت کنترل تردد اشخاص توسط کارت شناسایی، قابلیت کنترل تردد از طریق بارکد خوان، قابلیت مدیریت ورود اشخاص به بخشهای مجاز و جلوگیری از ورود اشخاص غیر مجاز، قابلیت مدیریت تعداد ورود هر شخص به بخشهای مجاز، قابلیت مدیریت اجناس و کالاهای تحویل گرفته شده جهت هر شخص، قابلیت تعریف اشخاص مهمان و VIP به صورت لحظه ای جهت صدور کارت به بخشهای مانند سالن همایش، رستوران و غیره، قابلیت آمارگیری از ورود اشخاص در بخشهای متفاوت
قابلیت تعریف ایستگاه های متفاوت و ارتباط شبکه ای و صدور قبض، قابلیت ارسال پیامک به اشخاص حاضر در بخشهای متفاوت جهت خوش آمدگویی و یا دستور العملهای مرتبط و تبلیغات
85.000.000
استند نوبت دهیقابلیت نوبت دهی به بیماران ،قابلیت انتخاب عملیات به واسطه صفحه کلید استند،دارای بارکد خوان جهت اسکن بارکد کارت ملی و یا دفترچه بیمه بیمار،دارای پرینتر چاپی جهت صدور فیش نوبت دهی ،دارای مانیتور جهت نمایش محیط نرم افزار87.000.000
نمایشگر دات ماتریس باجه ها به همراه دستگاه هاب قابلیت نمایش شماره نوبت ،قابلیت ارتباط بانرم افزار و سیستم پرس و جو ،قابلیت ارتباط با ریموت فراخوان4.800.000
کیبورد فراخوان هر باجهقابلیت فراخوان بیماران،قابلیت ارتباط با نرم افزار و سیستم پرس و جو 4.200.000
ریموت یا کیبورد فراخوان پذیرشقابلیت فراخوان بیماران توسط پزشک جهت پذیرش،قابلیت ارتباط با نرم افزار 4.800.000
سیستم مدیریت صف همراه با فراخوان صوتی(بیس)قابلیت فراخوان بیماران به صورت صوتی،بیس نرم افزار مدیریت صف66.000.000

دریافت پیش نمایش نرم افزار
آکهی استخدام