جستجو
جستجو

نرم افزار تخصصی اطفال

نرم افزار تخصصی اطفال
۰ ۱, مهر, ۱۳۹۴

خصوصیات و مزایای ویژه نرم افزار رایان طب

پذیرش و تشکیل پرونده

سیستم تشخیص درمان

لیست خدمات و سوابق بیمار

ارائه خدمات جدید

امکانات کنترلی سقف های مالی در ارائه خدمات

قابلیت های مرتبط با کارکرد پزشکان درارائه خدمات

کنترل های امنیتی در ارائه خدمات

صندوق اتوماتیک نرم افزار رایان طب

مزایای استفاده از صندوق اتوماتیک رایان طب

تاثیراستفاده از صندوق اتوماتیک در گزارشات مالی

صندوق دستی و سیستم عملیات چک رایان طب

مزایای استفاده از صندوق دستی رایان طب

تاثیر صندوق دستی در محاسبه کارکرد پزشکان

صندوق اتوماتیک یا صندوق دستی ؟

سیستم نوبت دهی رایان طب

سیستم نسخه نویسی و ورود اطلاعات داروئی

سیستم الصاق تصویر و مدیریت پرونده الکترونیکی

مزایای استفاده از پرونده الکترونیک

سیستم فیلد بیلدر

مزایای سیستم فیلد بیلدر

سیستم فرمول بیلدر

سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات

سیستم طراحی گزارشات

سیستم قیمت دهی رایان طب

برخی از تعاریف اولیه اتوماسیون درمانی رایان طب

برخی از امکانات مدیریتی جهت مدیران مالی

برخی از گزارشات مالی و مدیریتی

سیستم رزرواسیون نوبت دهی رایان طب

نرم افزار انبار اقلام مصرفی رایان طب

سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات نرم افزار تخصصی اطفال

 

 • گروه خدمات و سرویس های پیش فرض در نرم افزار تخصصی اطفال

 

ویزیت

تیروئید

بینی

غده ها و مجاری لنفاوی

چشم

اسکلت

قلب – پریکارد – سیستم عروقی

Master

پوست

گوارش

Maternity

کلیه

گوش

عصب

خدمات متفرقه

 

 

child1

 

جزئیات پرونده تخصصی اطفال شامل بخش های اصلی زیر می باشد:

 

 • اطلاعات عمومی
 • مراجعات بیمار
 • آزمایشات

 

اطلاعات عمومی :

 

♦ این بخش شامل دو قسمت اطلاعت عمومی و تاریخچه بیمار می باشد.

 

child2

 

 • مراجعات بیمار :

 

♦  این بخش شامل اطلاعات مراجعه بیمار (وزن، قد و…)، تاریخچه وضعیت بیمار و اطلاعات مربوط به آزمایشات بیمار می باشد.

 

child3

 

 • آزمایشات :

 

♦   در این بخش اطلاعات مربوط به آزمایشات مراجعه ثبت می شود که در صورت لزوم در دسترس پزشک قرار گیرد.

 

child4

 

 • روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار :

 

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود. پس از مراجعه به بخش تخصصی درمان اطلاعات عمومی بیمار یک بار تکمیل گردیده که تاریخ تولد بیمار در این بخش اهمیت ویژه ای در محاسبات صدک های قد، وزن، سن و… دارد. پس از ثبت اطلاعات عمومی بیمار در صورت نیاز، اطلاعات مربوط به قد، وزن، دور سر و آزمایشات بیمار در بخش مراجعات جهت هربار مراجعه بیمار ثبت می گردد.

پس از ثبت اطلاعات اولیه در این بخش (قد، وزن و دورسر) و تاریخ مراجعه بیمار اطلاعات محاسباتی مربوط به صدک های قد، وزن، دورسر و BMI با توجه به سن و جنسیت مراجعه کننده به صورت اتوماتیک محاسبه می گردد.

کلیه اطلاعات مربوط به مراجعات بیمار قابلیت نمایش و گزارش گیری به صورت آماری و نموداری را خواهد داشت.

 

child5 child6

child7
child8
child9

 • child10
  child11

 

 • توضیحات تکمیلی :

 

نرم افزار تخصصی اطفال مجهز به سیستم فیلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد. همچنین جهت ثبت اطلاعات قابلیت کار با کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.

child12

child13
child14

 

موضوعات مرتبط

نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار چشم پزشکینرم افزار مدیریت درمانگاه
نرم افزار کلینیکنرم افزار پلی کلینیک نرم افزار کاشت مو نرم افزار زنان و زایمان
نرم افزار دیابت نرم افزار رادیولوژینرم افزار دیالیزنرم افزار ترک اعتیاد
نرم افزار فیزیوتراپینرم افزار اطفالنرم افزار سرطان نرم افزار پوست مو زیبائی
نرم افزار مطب دندانپزشکی نرم افزار مطب چشم پزشکینرم افزار جامع درمانگاه نرم افزار مدیریت مطب پزشکان
نرم افزار آزمایشگاهنرم افزار درمانگاه نرم افزار مدیریت کلینیکنرم افزار کلینیک دندانپزشکی

ارسال نظر


دریافت پیش نمایش نرم افزار