جستجو
جستجو

نرم افزار تخصصی مدیریت مطب زنان و زایمان

نرم افزار تخصصی مدیریت مطب زنان و زایمان
۰ ۴, مهر, ۱۳۹۴

خصوصیات و مزایای ویژه نرم افزار رایان طب

پذیرش و تشکیل پرونده

سیستم تشخیص درمان

لیست خدمات و سوابق بیمار

ارائه خدمات جدید

امکانات کنترلی سقف های مالی در ارائه خدمات

قابلیت های مرتبط با کارکرد پزشکان درارائه خدمات

کنترل های امنیتی در ارائه خدمات

صندوق اتوماتیک نرم افزار رایان طب

مزایای استفاده از صندوق اتوماتیک رایان طب

تاثیراستفاده از صندوق اتوماتیک در گزارشات مالی

صندوق دستی و سیستم عملیات چک رایان طب

مزایای استفاده از صندوق دستی رایان طب

تاثیر صندوق دستی در محاسبه کارکرد پزشکان

صندوق اتوماتیک یا صندوق دستی ؟

سیستم نوبت دهی رایان طب

سیستم نسخه نویسی و ورود اطلاعات داروئی

سیستم الصاق تصویر و مدیریت پرونده الکترونیکی

مزایای استفاده از پرونده الکترونیک

سیستم فیلد بیلدر

مزایای سیستم فیلد بیلدر

سیستم فرمول بیلدر

سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات

سیستم طراحی گزارشات

سیستم قیمت دهی رایان طب

برخی از تعاریف اولیه اتوماسیون درمانی رایان طب

برخی از امکانات مدیریتی جهت مدیران مالی

برخی از گزارشات مالی و مدیریتی

سیستم رزرواسیون نوبت دهی رایان طب

نرم افزار انبار اقلام مصرفی رایان طب

گروه خدمات و سرویس های پیش فرض در نرم افزار تخصصی زنان و زایمان

 •  ویزیت
 • اعمال جراحی
 • اعمال سرپایی

 

zananKhadamat121

 

 

جزئیات پرونده تخصصی زنان و زایمان دارای بخش اصلی مراجعات می باشد. که اطلاعات مربوط به هر مراجعه در بخش مربوطه وارد می شود.

 

Childbirth2

 

بخش های مراجعات:

 

 • پرونده بارداری

 

ZananParvandeBardari16

 

 

 •  شرح حال و سوابق بیمار

 

ZananSavabeghBardari17

 

نمونه ای از پرونده تخصصی بیمار که به واسطه آن کلیه اطلاعات بیمار، شرح حال بیمار، آزمایشات دوران بارداری، توضیحات تخصصی پزشک در خصوص بیمار به صورت قلم نوری یا تایپ در پرونده شخصی بیمار ذخیره می شود.

ZananParvande19.

 

ZananParvande18.

 

 • مراقبت های دوران بارداری

 

Childbirth4

 

 • آموزش

 

Childbirth5

 

 • مشاوره

 

Childbirth6

 

 • مراقبت های ویژه عوارض بارداری

 

Childbirth7

 

 • نتایج آزمایش های دوران بارداری

 

Childbirth8

 

 • سونوگرافی دوران بارداری

 

Childbirth9

 

 • زایمان

 

Childbirth10

 

 • مراقبت های معمول پس از زایمان

 

Childbirth11

 

 • نازایی

 

ZananNazaei14

 

 • روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار :

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود.

پس از مراجعه به بخش تخصصی درمان اطلاعات مربوط به مراجعه و آزمایشات بیمار در بخش های مربوطه ثبت می گردد.

 • توضیحات تکمیلی :

نرم افزار تخصصی زنان و زایمان مجهز به سیستم فیلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد.

موضوعات مرتبط

نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار چشم پزشکینرم افزار مدیریت درمانگاه
نرم افزار کلینیکنرم افزار پلی کلینیک نرم افزار کاشت مو نرم افزار زنان و زایمان
نرم افزار دیابت نرم افزار رادیولوژینرم افزار دیالیزنرم افزار ترک اعتیاد
نرم افزار فیزیوتراپینرم افزار اطفالنرم افزار سرطان نرم افزار پوست مو زیبائی
نرم افزار مطب دندانپزشکی نرم افزار مطب چشم پزشکینرم افزار جامع درمانگاه نرم افزار مدیریت مطب پزشکان
نرم افزار آزمایشگاهنرم افزار درمانگاه نرم افزار مدیریت کلینیکنرم افزار کلینیک دندانپزشکی

 

ارسال نظر


دریافت پیش نمایش نرم افزار