جستجو
جستجو

نرم افزار تخصصی مدیریت چشم پزشکی رایان طب

نرم افزار تخصصی مدیریت چشم پزشکی رایان طب
۰ ۴, مهر, ۱۳۹۴

خصوصیات و مزایای ویژه نرم افزار چشم پزشکی رایان طب

پذیرش و تسکیل پرونده در نرم افزار چشم پزشکی

سیستم تشخیص درمان

لیست خدمات و سوابق بیمار در نرم افزار چشم پزشکی

ارائه خدمات جدید

امکانات کنترلی سقف های مالی در ارائه خدمات

قابلیت های مرتبط با کارکرد پزشکان درارائه خدمات

کنترل های امنیتی در ارائه خدمات

صندوق اتوماتیک نرم افزار رایان طب

مزایای استفاده از صندوق اتوماتیک رایان طب

تاثیراستفاده از صندوق اتوماتیک در گزارشات مالی

صندوق دستی و سیستم عملیات چک رایان طب

مزایای استفاده از صندوق دستی رایان طب

تاثیر صندوق دستی در محاسبه کارکرد پزشکان

صندوق اتوماتیک یا صندوق دستی ؟

سیستم نوبت دهی رایان طب

سیستم نسخه نویسی و ورود اطلاعات داروئی

سیستم الصاق تصویر و مدیریت پرونده الکترونیکی

مزایای استفاده از پرونده الکترونیک

سیستم فیلد بیلدر

مزایای سیستم فیلد بیلدر

سیستم فرمول بیلدر

سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات

سیستم طراحی گزارشات

سیستم قیمت دهی رایان طب

برخی از تعاریف اولیه اتوماسیون درمانی رایان طب

برخی از امکانات مدیریتی جهت مدیران مالی

برخی از گزارشات مالی و مدیریتی

سیستم رزرواسیون نوبت دهی رایان طب

نرم افزار انبار اقلام مصرفی رایان طب

خدمات و سرویسهای پیش فرض نرم افزار چشم پزشکی
  • اپتومتری
  • عمل لیزرهای شبکیه
  • عمل های لیزیک
  • زیر آیتمهای عمل

نرم افزار چشم پزشکی

 

  • پرونده شبکیه

 

نرم افزار چشم پزشکی- خدمات

Software Ophthalmology

در این پرونده اطلاعات با دو روش تایپ و قلم نوری وارد می شود

 

 

  • اکو کاردیو

 

شبکیه در نرم افزار چشم پزشکی

Software Ophthalmology

 

  • جراحی

 

Eye9-Jarahi

 

  • جزئیات پرونده تخصصی چشم پزشکی حاوی اطلاعات مربوط به جراحی می باشد

: روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود .

پس از مراجعه به بخش تخصصی درمان و انجام عمل جراحی مورد نیاز ، اطلاعات مربوط به جراحی بیمار در این بخش ثبت می گردد.

Eye2

 همچنین نرم افزار قابلیت صدور صورتحساب عمل جراحی بیمار به همراه عملیات و هزینه های جزیی انجام شده برای بیمار را دارا می باشد

نرم افزار چشم پزشکی

eye report

قابلیت گزارش گیری و نمایش کلیه اطلاعات مربوط به بیمار به صورت آماری و نموداری

گزارش نرم افزار چشم پزشکی

report eye

توضیحات تکمیلی :

نرم افزار تخصصی چشم پزشکی مجهز به سیستم فیلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد. همچنین از این سیستم میتوان به منظور ثبت اطلاعات به واسطه کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه استفاده کرد.

گزارشات نرم افزار چشم پزشکی

Eye6

موضوعات مرتبط

نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار چشم پزشکینرم افزار مدیریت درمانگاه
نرم افزار کلینیکنرم افزار پلی کلینیک نرم افزار کاشت مو نرم افزار زنان و زایمان
نرم افزار دیابت نرم افزار رادیولوژینرم افزار دیالیزنرم افزار ترک اعتیاد
نرم افزار فیزیوتراپینرم افزار اطفالنرم افزار سرطان نرم افزار پوست مو زیبائی
نرم افزار مطب دندانپزشکی نرم افزار مطب چشم پزشکینرم افزار جامع درمانگاه نرم افزار مدیریت مطب پزشکان
نرم افزار آزمایشگاهنرم افزار درمانگاه نرم افزار مدیریت کلینیکنرم افزار کلینیک دندانپزشکی

ارسال نظر


دریافت پیش نمایش نرم افزار