جستجو
جستجو

نرم افزار مدیریت مطب تخصصی گوارش و کبد

نرم افزار مدیریت مطب تخصصی گوارش و کبد
۰ ۴, مهر, ۱۳۹۴

خصوصیات و مزایای ویژه نرم افزار رایان طب

پذیرش و تشکیل پرونده

سیستم تشخیص درمان

لیست خدمات و سوابق بیمار

ارائه خدمات جدید

امکانات کنترلی سقف های مالی در ارائه خدمات

قابلیت های مرتبط با کارکرد پزشکان درارائه خدمات

کنترل های امنیتی در ارائه خدمات

صندوق اتوماتیک نرم افزار رایان طب

مزایای استفاده از صندوق اتوماتیک رایان طب

تاثیراستفاده از صندوق اتوماتیک در گزارشات مالی

صندوق دستی و سیستم عملیات چک رایان طب

مزایای استفاده از صندوق دستی رایان طب

تاثیر صندوق دستی در محاسبه کارکرد پزشکان

صندوق اتوماتیک یا صندوق دستی ؟

سیستم نوبت دهی رایان طب

سیستم نسخه نویسی و ورود اطلاعات داروئی

سیستم الصاق تصویر و مدیریت پرونده الکترونیکی

مزایای استفاده از پرونده الکترونیک

سیستم فیلد بیلدر

مزایای سیستم فیلد بیلدر

سیستم فرمول بیلدر

سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات

سیستم طراحی گزارشات

سیستم قیمت دهی رایان طب

برخی از تعاریف اولیه اتوماسیون درمانی رایان طب

برخی از امکانات مدیریتی جهت مدیران مالی

برخی از گزارشات مالی و مدیریتی

سیستم رزرواسیون نوبت دهی رایان طب

نرم افزار انبار اقلام مصرفی رایان طب

گروه خدمات و سرویس های پیش فرض در نرم افزار تخصصی گوارش

 

 • گروه خدمات و سرویس های پیش فرض در نرم افزار تخصصی گوارش

 

 • ویزیت
 • عملERCP
 • تست تنفسی
 • ERCP تشخیصی
 • پروسیجرها ( اعمال سرپایی گوارش )
 • ERCP با اسفنکتروتومی
 • فروش لوازم و ست های یکبارمصرف
 • تست بیوفیدبک
 • سلیاک
 • بیهوشی
 •  کاویتاسیون
 
 • جزئیات پرونده تخصصی گوارش شامل بخش های اصلی زیر می باشد:

 

 • General Medical Record
 • Physical Exam
 • اطلاعات دموگرافیک
 • Imaging
 • Laboratory Data
 • Diagnostic Procedures
 • Past History
 • Drug
 • Treatment Plan
 • Education
 • Celiac Registration Record

 

 

 

%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%ac%d8%b1%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-ercp

 

 

 

 

 

 

%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%db%8c%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1

%d9%82%d8%a8%d8%b6-2-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d8%a7%db%8c
%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-1

 

 

 

 

 • روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار :

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده میشود.

جهت ثبت اطلاعات قابلیت کار با کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.

کلیه اطلاعات مربوط به مراجعات بیمار قابلیت نمایش و گزارش گیری را خواهد داشت.

 • توضیحات تکمیلی :

نرم افزار تخصصی گوارش مجهز به سیستم فیلدساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد.

 %da%af%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1

 

 

موضوعات مرتبط

نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار چشم پزشکینرم افزار مدیریت درمانگاه
نرم افزار کلینیکنرم افزار پلی کلینیک نرم افزار کاشت مو نرم افزار زنان و زایمان
نرم افزار دیابت نرم افزار رادیولوژینرم افزار دیالیزنرم افزار ترک اعتیاد
نرم افزار فیزیوتراپینرم افزار اطفالنرم افزار سرطان نرم افزار پوست مو زیبائی
نرم افزار مطب دندانپزشکی نرم افزار مطب چشم پزشکینرم افزار جامع درمانگاه نرم افزار مدیریت مطب پزشکان
نرم افزار آزمایشگاهنرم افزار درمانگاه نرم افزار مدیریت کلینیکنرم افزار کلینیک دندانپزشکی

ارسال نظر


دریافت پیش نمایش نرم افزار