جستجو در سایت
جستجو

نرم افزار داروخانه – نرم افزار مدیریت داروخانه

29, آوریل, 2017

نرم افزار داروخانه – نرم افزار جامع مدیریت داروخانه

نرم افزار داروخانه رایان طب

نرم افزار داروخانه

خدمات پرونده تخصصی دارو خانه شامل بخش های اصلی زیر می باشد:

 

 

تنظیمات داروخانه:

چنانچه بخش داروخانه در مرکز از بیماران حق فنی دریافت می کنند، می توانند این امکان را در تنظیمات خود فعال کرده و همچنین پزشک مربوط به آن را مشخص کنند.
همچنین تنظیمات دقیق این حق فنی نیز قابل اعمال است. نمایی از بخشی از این تنظیمات در ادامه قابل مشاهده است

فرم تنظیمات حق فنی

فرم تنظیمات حق فنی

در این قسمت می توانید انواع گروه های حق فنی را مشخص کنید. که شامل عادی و OTC می باشد ( منظور از OTC داروهایی هستند که بیماران بدون نسخه، درخواست آن را دارند). از آنجایی که ممکن است حق فنی برای شیفت های مختلف، متفاوت باشد.
می توان این مقدار را برای شیفت های مختف به صورت متفاوت تعریف کرد.
در مورد میزان حق فنی ، می توان یک بازه از هزینه ها را مشخص کرد و حق فنی مشخصی را برای آن ها تعریف کرد.
به طور مثال یک داروخانه ممکن است چنانچه هزینه کل داروهای یک بیمار در بازه 10000 تا 200000 ریال باشد، مبلغ 40000 ریال را از بیمار بابت حق فنی دریافت کند. همچنین می تواند به صورت درصدی این حق فنی را مشخص نماید. در صورت تعیین درصد برای حق فنی می توان سقف مبلغ را نیز برای آن تعیین نمود.

 

ثبت دارو برای بیمار:

جهت سهولت در ثبت دارو برای بیمار، نرم افزار رایان طب امکانی را تعبیه نموده است که کاربر ثبت کننده ابتدا بخش داروخانه را انتخاب کند تا در ادامه تنها خدمات و داروهای ثبت شده در بخش داروخانه برای او قابل مشاهده باشد.

در این قسمت می توان پزشک داروخانه، شماره صفحه دفترچه بیمار و پزشک معرف را برای بیمار انتخاب نمود و پس از آن داروهای درخواستی بیمار را به تعداد خواسته شده ثبت نمود. گزینه OTC نیز در این بخش جهت ثبت دارو برای بیماران بدون نسخه قابل فعال سازی می باشد.

پس از ثبت دارو برای بیمار و دریافت هزینه از وی قبض خرید او صادر می شود که قابل چاپ است. این قبض دقیقا مطابق خواسته مرکز طراحی می شود. چنانچه حق فنی برای داروخانه تعریف شده باشد و یا داروها OTC باشند، مبالغ مربوطه حساب می شود و در قبض قابل نمایش خواهد بود.

لازم به ذکر است برای بخش داروخانه می توان دسترسی را برای پزشکان وکاربران دلخواه خود تنظیم نمود.

 

 

موضوعات مرتبط

نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار چشم پزشکینرم افزار مدیریت درمانگاه
نرم افزار کلینیکنرم افزار پلی کلینیک نرم افزار کاشت مو نرم افزار زنان و زایمان
نرم افزار دیابت نرم افزار رادیولوژینرم افزار دیالیزنرم افزار ترک اعتیاد
نرم افزار فیزیوتراپینرم افزار اطفالنرم افزار سرطان نرم افزار پوست مو زیبائی
نرم افزار مطب دندانپزشکی نرم افزار مطب چشم پزشکینرم افزار جامع درمانگاه نرم افزار مدیریت مطب پزشکان
نرم افزار آزمایشگاهنرم افزار درمانگاه نرم افزار مدیریت کلینیکنرم افزار کلینیک دندانپزشکی