جستجو در سایت
جستجو
نرم افزار دندانپزشکی مطب و کلینیک
۱۳, آبان, ۱۳۹۷

نرم افزار دندانپزشکی مدیریت مطب و کلینیک جامع و کاربردی ترین نرم افزار دندان پزشکی

نرم افزار دندانپزشکی

پذیرش و تشکیل پرونده

سیستم تشخیص درمان

لیست خدمات و سوابق بیمار

ارائه خدمات جدید

امکانات کنترلی سقف های مالی در ارائه خدمات

قابلیت های مرتبط با کارکرد پزشکان درارائه خدمات

کنترل های امنیتی در ارائه خدمات

صندوق اتوماتیک نرم افزار رایان طب

مزایای استفاده از صندوق اتوماتیک رایان طب

تاثیراستفاده از صندوق اتوماتیک در گزارشات مالی

صندوق دستی و سیستم عملیات چک رایان طب

مزایای استفاده از صندوق دستی رایان طب

تاثیر صندوق دستی در محاسبه کارکرد پزشکان

صندوق اتوماتیک یا صندوق دستی ؟

سیستم نوبت دهی رایان طب

سیستم نسخه نویسی و ورود اطلاعات داروئی

سیستم الصاق تصویر و مدیریت پرونده الکترونیکی

مزایای استفاده از پرونده الکترونیک

سیستم فیلد بیلدر

مزایای سیستم فیلد بیلدر

سیستم فرمول بیلدر

سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات

سیستم طراحی گزارشات

سیستم قیمت دهی رایان طب

برخی از تعاریف اولیه اتوماسیون درمانی رایان طب

برخی از امکانات مدیریتی جهت مدیران مالی

برخی از گزارشات مالی و مدیریتی

سیستم رزرواسیون نوبت دهی رایان طب

نرم افزار انبار اقلام مصرفی رایان طب

خدمات و سرویسهای پیش فرض

معاینه و تشخیص
رادیوگرافی
ترمیمی
پریو
درمان ریشه
جراحی
اطفال
پروتز
ارتودنسی
ایمپلنت

جزئیات پرونده تخصصی دندانپزشکی حاوی اطلاعات مربوط به بخش های زیر می باشد:

نرم افزار دندانپزشکی

افزودن خدمات جدید در نرم افزار پزشکی رایان طب

در اینجا به صورت نمونه جزئیات پرونده بخش ایمپلنت و پروتز و ارتودنسی را مشاهده می کنید:

نرم افزار مدیریت دندانپزشکی رایان طب

مشاهده جزئیات ایمپلنت در نرم افزار مدیریت دندانپزشکی رایان طب

 • اطلاعات عمومی و وضعیت پزشکی بیمار
soft ware

نرم افزار دندانپزشکی

 • وضعیت دندانپزشکی بیمار
نرم افزار دندانپزشکی

وضعیت دندانپزشکی بیمار در

 • مراجعات بیمار
نرم افزار دندانپزشکی

مراجعات بیمار –

 • طرح درمان های پیشنهادی
نرم افزار دندانپزشکی

طرح درمان های پیشنهادی

 • هزینه های تقریبی درمان انتخابی
detal

نرم افزار دندانپزشکی

 • مشخصات ایمپلنت نرم افزار دندانپزشکی
نرم افزار دندانپزشکی

نرم افزار دندانپزشکی

 • مشخصات پروتز نرم افزار دندانپزشکی
dental
 • معاینات پریودنتال نرم افزار دندانپزشکی
نرم افزار دندانپزشکی

معاینات پریودنتال رایان طب

 • معاینات دوره ای پروتز
نرم افزار دندانپزشکی

نرم افزار مدیریت کلینیک دندانپزشکی رایان طب – معاینات دوره ای پروتز

 • روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار :

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق ،درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود.

پس از مراجعه به بخش تخصصی درمان درصورت نیاز ،اطلاعات مربوط به شرح درمان بیمار در بخش جزئیات تخصصی پرونده ثبت می گردد.

همچنین نرم افزار دندانپزشکی قابلیت صدور صورتحساب عمل جراحی بیمار و هزینه های بیمار را به صورت ریزعملیات دارا می باشد.

dental soft

نرم افزار دندانپزشکی

کلیه اطلاعات مربوط به مراجعات بیمار،قابلیت نمایش و گزارش گیری به صورت آماری و نموداری را خواهد داشت.

Dentistry software نرم افزار دندانپزشکی

 • توضیحات تکمیلی نرم افزار دندانپزشکی :

نرم افزار تخصصی دندانپزشکی مجهز به سیستم فیلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار دندانپزشکی طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد. همچنین جهت ثبت اطلاعات قابلیت کار با کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.

نرم افزار دندانپزشکی لیست خدمات

نرم افزار مدیریت مطب ، کلینیک و پلی کلینیک رایان طب – لیست خدمات دندانپزشکی

نرم افزار دندانپزشکی

طراحی گزارش های مختلف

نرم افزار دندانپزشکی

آمار کارکرد پزشکان نرم افزار مدیریت کلینیک دندانپزشکی رایان طب

شما میتوانید در بخش پیش نمایش دمو نرم افزار، دانلود نرم افزار دندانپزشکی را انجام دهید

ارسال شده در دسته‌بندی نشده توسط Mohsen ms
دریافت پیش نمایش نرم افزار
آکهی استخدام