جستجو
جستجو

نرم افزار مدیریت مطب دیابت رایان طب

نرم افزار مدیریت مطب دیابت رایان طب
۰ ۱, مهر, ۱۳۹۴

خصوصیات و مزایای ویژه نرم افزار مدیریت مطب دیابت رایان طب

پذیرش و تشکیل پرونده

سیستم تشخیص درمان

لیست خدمات و سوابق بیمار

ارائه خدمات جدید

امکانات کنترلی سقف های مالی در ارائه خدمات

قابلیت های مرتبط با کارکرد پزشکان درارائه خدمات

کنترل های امنیتی در ارائه خدمات

صندوق اتوماتیک نرم افزار رایان طب

مزایای استفاده از صندوق اتوماتیک رایان طب

تاثیراستفاده از صندوق اتوماتیک در گزارشات مالی

صندوق دستی و سیستم عملیات چک رایان طب

مزایای استفاده از صندوق دستی رایان طب

تاثیر صندوق دستی در محاسبه کارکرد پزشکان

صندوق اتوماتیک یا صندوق دستی ؟

سیستم نوبت دهی رایان طب

سیستم نسخه نویسی و ورود اطلاعات داروئی

سیستم الصاق تصویر و مدیریت پرونده الکترونیکی

مزایای استفاده از پرونده الکترونیک

سیستم فیلد بیلدر

مزایای سیستم فیلد بیلدر

سیستم فرمول بیلدر

سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات

سیستم طراحی گزارشات

سیستم قیمت دهی رایان طب

برخی از تعاریف اولیه اتوماسیون درمانی رایان طب

برخی از امکانات مدیریتی جهت مدیران مالی

برخی از گزارشات مالی و مدیریتی

سیستم رزرواسیون نوبت دهی رایان طب

نرم افزار انبار اقلام مصرفی رایان طب

سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات نرم افزار تخصصی دیابت

 

 

 • خدمات و سرویس های پیش فرض در نرم افزار مدیریت مطب دیابت رایان طب

 

dia1

جزئیات پرونده تخصصی دیابت شامل بخش های اصلی زیر می باشد:

 

 • اطلاعات عمومی

 

dia2

مراجعات : که به ازای هر مراجعه بیمار (در صورت نیاز) اطلاعات مربوط در بخش های زیر ثبت می شود.

 

 •  آزمایشات

 

dia3

 

 • داروها

 

dia4

 

 • معاینات

 

dia5

 

 • مشاوره

 

dia6

 

 • تغذیه

 

dia7

 

 •  پایش عوارض

 

dia8

 

 • سایر پاراکلینیک

dia10

 

 • پیگیری ۳ ماهه

 

dia11

 

 •  اعضا خانواده
 •  ورزش
 • روانشناسی

روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار در نرم افزار دیابت :

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود. پس از مراجعه به بخش تخصصی درمان اطلاعات عمومی بیمار یک بار تکمیل می گردد.

کلیه اطلاعات مربوط به مراجعات بیمار قابلیت نمایش و گزارش گیری را خواهد داشت.

dia12

 

 • توضیحات تکمیلی نرم افزار مدیریت مطب دیابت رایان طب :

نرم افزار مدیریت مطب دیابت رایان طب مجهز به سیستم فیلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد. همچنین جهت ثبت اطلاعات قابلیت کار با کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.

dia13

 

dia14

موضوعات مرتبط

نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار چشم پزشکینرم افزار مدیریت درمانگاه
نرم افزار کلینیکنرم افزار پلی کلینیک نرم افزار کاشت مو نرم افزار زنان و زایمان
نرم افزار دیابت نرم افزار رادیولوژینرم افزار دیالیزنرم افزار ترک اعتیاد
نرم افزار فیزیوتراپینرم افزار اطفالنرم افزار سرطان نرم افزار پوست مو زیبائی
نرم افزار مطب دندانپزشکی نرم افزار مطب چشم پزشکینرم افزار جامع درمانگاه نرم افزار مدیریت مطب پزشکان
نرم افزار آزمایشگاهنرم افزار درمانگاه نرم افزار مدیریت کلینیکنرم افزار کلینیک دندانپزشکی

 

ارسال نظر


دریافت پیش نمایش نرم افزار