جستجو
جستجو

نرم افزار مدیریت کلینیک ترک اعتیاد

نرم افزار مدیریت کلینیک ترک اعتیاد
۰ ۲۹, بهمن, ۱۳۹۴

خصوصیات و مزایای ویژه نرم افزار رایان طب

پذیرش و تشکیل پرونده نرم افزار مدیریت کلینیک ترک اعتیاد

سیستم تشخیص درمان نرم افزار مدیریت کلینیک ترک اعتیاد

لیست خدمات و سوابق بیمار

ارائه خدمات جدید

امکانات کنترلی سقف های مالی در ارائه خدمات

قابلیت های مرتبط با کارکرد پزشکان درارائه خدمات

کنترل های امنیتی در ارائه خدمات

صندوق اتوماتیک نرم افزار رایان طب

مزایای استفاده از صندوق اتوماتیک رایان طب

تاثیراستفاده از صندوق اتوماتیک در گزارشات مالی

صندوق دستی و سیستم عملیات چک رایان طب

مزایای استفاده از صندوق دستی رایان طب

تاثیر صندوق دستی در محاسبه کارکرد پزشکان

صندوق اتوماتیک یا صندوق دستی ؟

سیستم نوبت دهی رایان طب

سیستم نسخه نویسی و ورود اطلاعات داروئی

سیستم الصاق تصویر و مدیریت پرونده الکترونیکی

مزایای استفاده از پرونده الکترونیک

سیستم فیلد بیلدر

مزایای سیستم فیلد بیلدر

سیستم فرمول بیلدر

سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات

سیستم طراحی گزارشات

سیستم قیمت دهی رایان طب

برخی از تعاریف اولیه اتوماسیون درمانی رایان طب

برخی از امکانات مدیریتی جهت مدیران مالی

برخی از گزارشات مالی و مدیریتی

سیستم رزرواسیون نوبت دهی رایان طب

نرم افزار انبار اقلام مصرفی رایان طب

گروه خدمات و سرویس های پیش فرض در نرم افزار مدیریت ترک اعتیاد

 • آمار روزانه دارویی 
 • آمار ماهیانه دارویی 
 • آمار مصرفی داروها با تعیین بازه مشخص 
 • و هر کدام از موارد بالا با تعیین دارو یا دارو های مورد نظر 
 • مشاهده میزان پوکه های پر و خالی موجود در مرکز 
 • امکان پر کردن خودکار فایل اکسل مربوط به دانشگاه 
 • امکان چاپ دفتر دارویی 
 • چاپ خودکار درخواست دارویی و پوکه ها 
 • آمار بیماران جدید پذیرش شده و خارج شده از درمان 
 • آمار روزانه بیماران 
 • آمار ماهیانه بیماران 
 • مشاهده غایبین با تعیین تعداد روز های غیبت 
 • دسته بندی بیماران به صورت تمامی بیماران ، بیماران فعال ، بیماران غیر فعال 
 • جستجوی سریع و آسان در لیست بیمارن 
 • ثبت تصویر بیمار در پرونده بیماران 
 • ثبت دارو های دریافتی بیماران 
 • ثبت پرداختی بیماران 
 • ثبت دستورات پزشک 
 • ایجاد و مدیریت پرسنل کلینیک و حقوق و بیمه آنها 
 • ثبت حضور و غیاب و ساعات ورود و خروج پرسنل 
 • یادآوری امور لازم در پرونده بیماران ( فرم شماره ۵ ) 
 • ثبت انواع هزینه های کلینیک 
 • آمار مالی و درآمد کلینیک در بازه های زمانی مختلف و مربوط به درآمد های مختلف 
 • ثبت دستورات روانشناس 
 • ثبت آزمایش های بیماران 
 • چاپ کامل و جزء به جزء پرونده بیماران 
 • فرم های دریافتی داروی بیماران 
 • فرم هویت 
 • تعهد نامه درمان 
 • پرداختی بیمار 
 • فرم پیگیری درمان 
 • فرم اطلاعات پایه 
 • Mudsley addiction profile 
 • فرم دستورات پزشک 
 • فرم دستورات روانشناس 
 • فرم تنظیم دوز متادون 
 • فرم پرستار 
 • امکان چاپ کارت شناسایی به همراه تصویر جهت بیماران 
 • امکان چاپ فرم ارجاع خودکار جهت بیماران 
 • امکان چاپ رسید دارویی ماهیانه بیماران 
 • امکان گرفتن خروجی از اطلاعات و آمارها به صورت html 
 • امکان ایجاد و مدیریت کاربران با سطوح دسترسی مختلف به بخشهای مختلف نرم افزار 
 • ایجاد خودکار فایل های پشتیبان و بازیابی آنها 
 • تعیین قیمت انواع داروها 
 • در صورت نیاز محاسبه قیمت دارو در بخش پرداختی / بدهی بیماران 
 • مشاهده مدت اعتبار و شارژ مالی پرونده بیماران 

 

جزئیات پرونده تخصصی ترک اعتیاد شامل بخش های اصلی زیر می باشد:

 

 • روند ثبت پرونده الکترونیک بیمار در نرم افزار مدیریت کلینیک ترک اعتیاد :

پس از مراجعه بیمار و انجام مراحل پذیرش و صندوق درصورت نیاز بیمار به بخش درمان ارجاع داده می شود. پس از مراجعه به بخش تخصصی درمان اطلاعات عمومی بیمار یک بار تکمیل می گردد. کلیه اطلاعات مربوط به مراجعات بیمار قابلیت نمایش و گزارش گیری را خواهد داشت.

 • توضیحات تکمیلی :

نرم افزار تخصصی ترک اعتیاد مجهز به سیستم فیلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد. همچنین جهت ثبت اطلاعات قابلیت کار با کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.

 

ارسال نظر


دریافت پیش نمایش نرم افزار