جستجو در سایت
جستجو

نظارت بر فشار خون، مشکلات قلبی عروقی با سنسور پوشیدنی

۱, آبان, ۱۳۹۷

گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو، یک سنسور پوشیدنی را ایجاد کرده اند که به منظور تشخیص مسائل قلبی عروقی، فشار خون درون شریان های عمیق زیر پوست را کنترل می کند.

در طول آزمایش، سنسور به عنوان یک روش بالینی برای اندازه گیری فشار خون انجام شده است. این دستگاه می تواند در پیشگیری از مشکلات قلبی عروقی با دقت بیشتری آن را تشخیص دهد. سنسور از فرا صوت استفاده می کند، به طوری که به طور بالقوه می تواند به غیر تهاجمی دیگر نشانه های حیاتی و سیگنال های فیزیولوژیک را از مکان های عمیق درون بدن مورد استفاده قرار گیرد.

این سنسور بر روی یک مرد مورد آزمایش قرار گرفت و آن را در ساعد، مچ، گردن و پا قرار داد. تست ها هر مورد در حالی که موضوع ثابت و در حال ورزش بود انجام شد. نتایج های جمع آوری شده به کمک نرم افزار های پزشکی با سنسور ، دقیق تر از نتایج های یک تونومتر تجاری بودند.این نتایج حتی با نتایج سونوگرافی قابل مقایسه بود.

“دستگاه های پوشیدنی تا کنون محدود به سنجش سیگنال ها در سطح پوست و یا در زیر آن نیست. “شنگ خو، استاد مهندسی نانو در دانشکده مهندسی مکانیک سان دیگو جاکوبز و نویسنده مربوطه این مطالعه می گوید. “با ادغام فناوری اولتراسوند به پوشیدنیها، ما می توانیم بسیاری از سیگنال های دیگر، رویدادهای بیولوژیکی و فعالیت هایی را که به شیوه ای غیر تهاجمی راه می یابند، به دست گیریم.”

پزشکان درگیر این مطالعه می گویند که این تکنولوژی در مراحل مختلف سرپایی مفید خواهد بود. به گفته دکتر برادی هوانگ، یک همکار در مقاله و رادیولوژیست در مرکز پزشکی سان دیگو میگوید “این امکان ویژه را به عنوان یک داروی عالی برای پزشکی قلب و عروق میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در اتاق عمل، به خصوص در روش های پیچیده قلب و عروق، دقیقا در زمان واقعی ارزیابی فشار خون مرکزی مورد نیاز است – این جایی است که این دستگاه بالقوه برای جایگزینی با روش های سنتی مورد استفاده قرار میگیرد. ”

این دستگاه فشار خون مرکزی را اندازه گیری می کند که از فشار خون اندازه گیری شده با یک کاف تورم دار که در اطراف بازو اندازه گیری می شود و به عنوان فشار خون محیطی شناخته می شود، متفاوت است. فشار خون مرکزی فشار خون در رگ های خونی مرکزی است که خون را به طور مستقیم از قلب به سایر ارگان های اصلی در سراسر بدن می فرستد. بسیاری از متخصصان پزشکی معتقدند فشار خون مرکزی دقیق تر از فشار خون محیطی است و همچنین می گوید که پیش بینی بیماری قلبی بهتر است.

سنسور سونوگرافی که توسط تیم UC San Diego ساخته شده است می تواند بر روی پوست پوشیده شده و با دقت فشار خون مرکزی را حتی در حالی که کاربر در حال حرکت است را فراهم می کند.
برنامه های کاربردی شامل زمان واقعی، نظارت مداوم بر تغییرات فشار خون در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، و همچنین بیماران بسیار بیمار و تحت عمل جراحی هستند.

چانگه وانگ، یکی از دانشجویان کارشناسی نانو مهندسی UC San Diego، در مورد اهمیت استفاده از دستگاه جدید، همکاری کرده است: “پیشرفت اصلی این کار این است که تکنولوژی فراصوت را به یک پلت فرم پوشیدنی تبدیل می کند. این مهم است، زیرا اکنون ما می توانیم نظارت مستمر و غیر تهاجمی رگ های خونی عمیق زیر پوست، نه فقط در بافت های کم عمق انجام دهیم. ”

دریافت پیش نمایش نرم افزار