جستجو
جستجو

نرم افزار دندان پزشکی فرعی

medical

نرم افزار تخصصی دندانپزشکی مجهز به سیستم فبلد ساز، فرمول ساز و گزارش ساز می باشد. که این سیستم ها قابلیت توسعه نرم افزار طبق پرونده تخصصی پزشک را توسط کاربر فراهم می سازد. همچنین جهت ثبت اطلاعات قابلیت کار با کیبورد و قلم نوری توسط دستیار پزشک و یا پزشک متخصص مربوطه امکان پذیر می باشد.

  • معاینه و تشخیص
  • رادیوگرافی
  • ترمیمی
  • پریو
  • درمانریشه
  • جراحی
  • اطفال
  • پروتز

pic soft eye 1

ما راحمایت کنید