جستجو در سایت
جستجو

تعرفه محصولات

محصولات

 

نسخه مطب

عنوان نسخهتوضیحات , مشخصاتقیمت (ریال)
نسخه مطب (نگارش1)

فاقد بیمه


بیشتر بخوانید...

38,000,000
نسخه مطب (نگارش2)

شامل بیمه


بیشتر بخوانید...

52,000,000
نسخه مطب (نگارش3)

شامل بیمه + سقف بیمه + درصد فرانشیز متفاوت +سیستم الصاق و ورود تصویر + سیستم جامع مدیریت پیامک + سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات (نگارش1)


بیشتر بخوانید...
88,000,000

نسخه کلینیک

 
عنوان نسخهتوضیحاتبهاء به ریال
نسخه کلینیک(نگارش1)

فاقد بیمه


بیشتر بخوانید...
108,000,000
نسخه کلینک(نگارش2)

شامل بیمه


بیشتر بخوانید...

128,000,000
نسخه کلینیک(نگارش3)

شامل بیمه + سقف بیمه + درصد فرانشیز متفاوت


بیشتر بخوانید...
150,000,000
نسخه کلینیک (نگارش4) طلایی

شامل بیمه + سقف بیمه + درصد فرانشیز متفاوت +سیستم الصاق و ورود تصویر + سیستم جامع مدیریت پیامک + سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات (نگارش1)


بیشتر بخوانید...
294,000,000

نسخه پلی کلینیک

  
نسخهتوضیحاتبهاء به ریال
نسخه پلی کلینیک (نگارش1 )


شامل دوبخش :درمانگاه ،تصویر برداری و رادیولوژی یا دندانپزشکی،چشم پزشکی، فیزیوتراپی،کاشت مو،لیزر پوست و زیبایی


بیشتر بخوانید...

300,000,000
نسخه پلی کلینیک (نگارش2)


شامل سیستم الصاق و ورود تصویر + سیستم جامع مدیریت پیامک + سیستم جزئیات تخصصی درمان و ورود سایر اطلاعات (نگارش1)


بیشتر بخوانید...

444,000,000
سیستم جراحی محدود


شامل قیمت دهی گلوبال و غیر گلوبال + محاسبه هزینه های بیهوشی،استهلاک اتاق عمل ، جراح ، داروهای مصرفی ، لوازم مصرفی ، تخت وسایر هزینه ها


بیشتر بخوانید...

150,000,000
سیستم آزمایشگاه نرم افزار پذیرش آزمایشگاه ، جواب دهی آزمایشگاه و پاتولوژی ، تعریف لیست کار ، فرمول نویسی

بیشتر بخوانید...
150,000,000
سیستم داروخانهنرم افزار پذیرش دارو خانه  ، تعریف حق فنی ، مدیریت انبار


بیشتر بخوانید...
68,000,000