ازجمله نرم افزار دندانپزشکی که شما به عنوان یک  علاقمند یا پزشک میتوانید از آن استفاده کنید نرم افزار مواد دندانپزشکی است. Dental Materials: A Pocket Guide v2.3.1   این برنامه کتاب الزویر، Dental Materials: A Pocket Guide، توسط MedHand Mobile Libraries توسعه یافته است. با مواد مناسب و معتبر که به سرعت قابل دسترسی بوده و با استفاده از فن آوری های انحصاری MedHand با حداقل تلاش در کف دستان شما خواهد بود عملکرد خود را بهبود دهید. • جستجوی قدرتمند • بوکمارک ها • مجموعه ای کامل از ماشین حساب های پزشکی؛ شاخص توده بدن، حداکثر جریان بازدمی، محاسبه اصلاحی کم شدن آب بدن و بیشتر • برجسته کردن • تصاویر با وضوح بالا • تاریخچه • یادداشت و یادداشت های تصویری ویژگی های کلیدی: • صدها عکس با کیفیت بالا که در تشخیص، شناسایی و انتخاب مواد دندانی، نشان د