جستجو در سایت
جستجو

برچسب: بازیابی رمز ویندوز

۱۷, اردیبهشت, ۱۳۹۷
یازیابی رمز ویندوز 7

در حالی که این روش بازیابی پسورد برای ویندوز 7 به عنوان “هک” انواع طبقه بندی شده است، شما بدون استفاده از هیچ نرم افزار برای دانلود و یا مهارت های کامپیوتری فوق العاده بی نیاز خواهشد شد.اگر بتوانید دستوالعنل های زیر را به کار ببرید ، می توانید رمز عبور ویندوز 7 خود را به این ترتیب پاک کنید. نکته: ما این اموزش را بر اصل کلی پاک کردن رمز ویندوز 7 معرفی میکنید و همراه آموزش از تصاویر مرتبط استفاده خواهیم کرد اما اگر شما فکر میکنید که در کامپیوتر به مهارت زیادی دارید ممکن است این مراحل را کوتاه تر کنید

بوت کردن ویندوز 7 از طریق نصب دیسک یا فلش درایو

برای شروع، شما باید از یک دیسک نصب ویندوز 7 یا فلش درایو بوت استفاده کنید . اگر از نزدیک تماشا می کنید، ممکن است ویندوز را در صفحه های فایل بارگذاری کنید . اگر شما این را ببینید، یا یک صفحه نصب ویندوز یا یک صفحه تنظیمات بازیابی سیستم ، شما در شکل خوب هستید و می توانید به مرحله بعدی ادامه دهید. اگر دیسک یا فلش درایو ویندوز 7 ندارید، کاملا قابل منظقی است که از یکی از رایانه های ویندوز 7 دیگر قرض

دریافت پیش نمایش نرم افزار
آکهی استخدام