جستجو در سایت
جستجو

برچسب: بک آپ گیری نرم افزار دندانپزشکی

۲۱, اسفند, ۱۳۹۵

متاسفانه در اغلب مراکز پزشکی مخصوصا مطب دیده می شود که توجه مناسبی به تهیه نسخه های پشتیبانی (Backup) برای داده های نرم افزا نمی شود. این عدم توجه به قدری خطرناک است که در برخی از موارد منجر به بروز اتفاقاتی جبران ناپذیر در مراکز پزشکی شده. منظور از پشتیبان گیری از اطلاعات مراکز پزشکی فقط اطلاعات دیجیتال یا فایلها نیست. چرا که بخشی از اطلاعات پروژه به صورت غیر دیجیتال تولید و نگهداری می گردند که لازم است برای کلیه این اطلاعات برنامه تهیه نسخه پشتیبان تهیه نمود. عملیات پشتبان گیری و تهیه نسخه پشتبان یکی از فاکتور های امنیت در نرم افزار پزشکی است اولین قدم در موضوع پشتیبان گیری از اطلاعات، مشخص کردن این است که اطلاعات در کجاها نگهداری می‌گردد. این اطلاعات می‌تواند به صورت الکترونیکی یا کاغذی باشد. در مرحله ی بعدی لازم است درجه ی اهمیت اطلاعات مشخص گردد. در سومین مرحله، تهدیداتی که ممکن است این اطلاعات را تخریب نماید، شناسایی شده و بر این اساس راه‌حل مناسبی به منظور تهیه ی نسخه ی پشتیبان برای هر یک در نظر گرفت. در برخی از موارد لازم است روال‌های موجود انجام امور در پروژه اصلاح گردد. به طور مثال اگر در مطبی اطلاعات پروژه روی کامپیوترهای شخصی افراد نگهداری می‌گردد، لازم است دستورالعمل‌هایی در این خصوص تهیه و اطلاعات را بر روی شبکه نگهداری نمود و با برنامه ای مشخص از آن ها نسخه ی پشتیبان تهیه کرد. در خصوص اسناد فیزیکی مانند ا

دریافت پیش نمایش نرم افزار
آکهی استخدام