جستجو در سایت
جستجو

برچسب: حسابداری دیالیز

نرم افزار تخصصی دیالیز رایان طب | مطب | کلینیک | پلی کلینیک | بیمارستان

گروه خدمات و سرویس های پیش فرض در نرم افزار تخصصی دیالیز

  • خدمات بخش دياليز شامل ويزيت، خدمات مربوط به مواد مصرفي و نفرولوژي مي باشدجزئیات پرونده دیالیز2 - نرم افزار تخصصی دیالیز رایان طب | مطب | کلینیک | پلی کلینیک | بیمارستان

-پرونده نرم افزار دياليز شامل بخش هاي زير مي باشد:

•مشخصات همودياليز •تشخيص •علائم حياتي قبل از دياليز •علائم حياتي بعد از دياليز •پروفايل •هپارين مصرفي •ارزيابي انجام شده     جزئیات پرونده دیالیز2 - نرم افزار تخصصی دیالیز رایان طب | مطب | کلینیک | پلی کلینیک | بیمارستان  

موضوعات مرتبط

     

دریافت پیش نمایش نرم افزار