جستجو در سایت
جستجو

برچسب: سیستم پکس(pacs) در بیمارستانها

۲۲, آبان, ۱۳۹۶

نرم افزار PACS

سامانه بایگانی و تبادل تصویر معروف به سیستم PACS ( Picture Archiving and Communication System) عبارتست از شبکه یا سیستم الکترونیکی بایگانی و تبادل تصاویر پزشکی در واقع میتوان گفت يک سيستم انتقال و ذخيره تصاوير پزشکي است که تصاوير پزشکي را پس از تبديل به فرمت ديجيتال از طريق شبکه هاي سرعت بالا منتقل نموده و آنها را به جاي سيستم رايج فيلم هاي راديولوژي به فرمت ديجيتال ذخيره مي نمايد. همچنين اين سيستم به پزشکان کمک مي کند تا با استفاده از امکانات نرم افزاري متنوع تشخيص سريع تر و دقيق تري را براي بيماران خود انجام دهند.
این نرم افزار یا زیر سیتم معمولا با نرم افزار های پزشکی مانند نرم افزار مطب ، نرم افزار درمانگاه ، نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک و به طور ویژه نرم افزار بیمارستان پیاده سازی میشود.  

مزایای استفاده از سیستم pacs

زمان

  • تسريع در ضميمه کردن، دسته بندي و طبقه بندي اطلاعات
  • جلوگيري از تاخير در مراقبت از بيمار
  • جلوگيري از تاخير زماني در انجام آزمايشات و گزارش نويسي
  • جلوگيري از گم شدن فيلم ها و دوباره کاري

هزینه ها

  • هزينه هاي چاپ فيلم، شامل فيلم خام، ماده ظهور و ثبوت و …
  • هزينه هاي تعميير و نگهداري دستگاه پرسسور
  • هزينه هاي انساني

فضا

  • فضايي جهت نگهداري ک

دریافت پیش نمایش نرم افزار