جستجو در سایت
جستجو

برچسب: سیستم pacs چیست؟

۲۲, آبان, ۱۳۹۶

نرم افزار PACS

سامانه بایگانی و تبادل تصویر معروف به سیستم PACS ( Picture Archiving and Communication System) عبارتست از شبکه یا سیستم الکترونیکی بایگانی و تبادل تصاویر پزشکی در واقع میتوان گفت یک سیستم انتقال و ذخیره تصاویر پزشکی است که تصاویر پزشکی را پس از تبدیل به فرمت دیجیتال از طریق شبکه های سرعت بالا منتقل نموده و آنها را به جای سیستم رایج فیلم های رادیولوژی به فرمت دیجیتال ذخیره می نماید. همچنین این سیستم به پزشکان کمک می کند تا با استفاده از امکانات نرم افزاری متنوع تشخیص سریع تر و دقیق تری را برای بیماران خود انجام دهند. این نرم افزار یا زیر سیتم معمولا با نرم افزار های پزشکی مانند نرم افزار مطب ، نرم افزار درمانگاه ، نرم افزار کلینیک و پلی کلینیک و به طور ویژه نرم افزار بیمارستان پیاده سازی میشود.  

مزایای استفاده از سیستم pacs

زمان

  • تسریع در ضمیمه کردن، دسته بندی و طبقه بندی اطلاعات
  • جلوگیری از تاخیر در مراقبت از بیمار
  • جلوگیری از تاخیر زمانی در انجام آزمایشات و گزارش نویسی
  • جلوگیری از گم شدن فیلم ها و دوباره کاری

هزینه ها

  • هزینه های چاپ فیلم، شامل فیلم خام، ماده ظهور و ثبوت و …
  • هزینه های تعمییر و نگهداری دستگاه پرسسور
  • هزینه های انسانی

فضا

  • فضایی جهت نگهداری ک

دریافت پیش نمایش نرم افزار