جستجو در سایت
جستجو

برچسب: لیست بیماران بدهکار

۱۳, اردیبهشت, ۱۳۹۶
نرم افزار رایان طب

یکی از مهم ترین اهداف ارائه نرم افزار پزشکی رایان طب، ارائه راهکاری تحلیلی و جامع جهت کمک به مراکز مجهز شده در راستای دستیابی به درک و بینشی عمیق بر اساس تحلیل برآمده از اطلاعات ثبت شده در نرم افزار است. برای اینکه بدانیم گزارش های پزشکان به طور کلی چگونه است ؟پیشنهاد میگردد مقاله گزارش های آماری پزشک را مطالعه نمائید. در واقع بخش ثبت نرم افزار ، بخش مهمی و پایه ای در هر نرم افزار به خصوص در نرم افزار پزشکی را دارد اما اگر نتوانیم گزارش های متنوع و آماری از هر بخش نرم افزار داشته باشیم در واقع نرم افزار ما دارای نقص جدی است نرم افزار رایان طب طیف گسترده ای از امکانات و قابلیت های گزارش سازی و تحلیل اطلاعات را در اختیار مراکز مجهز شده قرار می دهد. هم چنین این نرم افزار پرسنل مراکز شما را قادر می‌سازد تا از طریق دسترسی امن، یکپارچه، منعطف و خویش خدمت (به تمامی منابع داده قابل دسترس )بتوانند انواع گزارشات عملیاتی، مدیریتی، مقایسه ای و تلفیقی مورد نیاز را ساخته و در سطح سازمان انتشار دهند. در نرم افزار رایان طب با توجه به این که هر کاربر در سطوح مدیریتی خاصی قرار دارد . دسترسی به گزارشات خاص دارد( دسترسی به گزارشات آن نیز بر اساس سطوح مدیریتی انجام میشود.). این گزارش ها بر اساس نوع نرم افزاری تهیه شده مانند نرم افزار دندانپزشکی و همچنین بر اساس نوع مرکز متفاوت ا

دریافت پیش نمایش نرم افزار
آکهی استخدام