جستجو در سایت
جستجو

برچسب: لیست داروهای مجاز پزشک عمومی

۲, اسفند, ۱۳۹۶

کلیات تجهیزات مطب پزشک

U) 1822مورخ ۱۲/۸/۸۲ مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان) ۱-مطب به محلی اطلاق می گرددکه پزشک با داشتن پروانه تاسیس خدمات سرپایی تشخیصی و درمانی بیماران را انجام داده ودر صورت نیاز به تحت نظر یا بستری بودن به درمانگاه یا بیمارستان ارجاع می دهد. ۲-استفاده از عناوینی نظیر انستیتو،موسسه،مرکز،مطب شبانه روزی و نظایر اینها برای تابلو مطب ممنوع می باشد. ۳U-متن تابلو با عناوین مندرج در پروانه مطب و سرنسخه Uمطابقت داشته باشد. ۴-پروانه مطب معتبر و منطبق با محل و کارت شناسایی معتبر و یا کارت نظام پزشکی وجود داشته باشد.  

وسایل معاینه

 • دستگاه فشارسنج جیوه‌ای
 • دستگاه فشارسنج عقربه‌ای
 • دستگاه فشارسنج دیجیتال
 • دماسنج طبی
 • گوشی پزشکی
 • چراغ قوه
 • آبسلانگ
 • افتالموسکوپ
 • اتوسکوپ
 • رینوسکوپ
 • ترازو

لیسـت تجـهیزات لازم در مطب پزشـکان و دندانپزشکان : الف) لارنگوسکوپ ( که می تواند از ست های disposable استفاده شود. ) همراه با تیغه لارنگوسکوپ ( یک سایز اطفال (میلر) و ۲ سایز بزرگسالان ( تیغه خمیده ) ) ب) لوله تراشه در سه سایز یک سایز اطفال(۵/۳) و ۲ سایز بزرگسالان (۷ و ۵/۷) ج)Airway دهانی – حلقی در ۲ سایز (۸ و۱۰) د) یک تهویه با فشار مثبت و ماسک ۱ عدد ه) دستگاه ساکشن یک عدد ( نوع دستی برقی) و) سوند نلاتون در ۲ سایز( ۱۶ و ۱۸) از هرکدام یک عدد ز) کپسول اکسیژن، رابط اکسیژن، ماسک صورت و مانومتر ح) آنژ

دریافت پیش نمایش نرم افزار
آکهی استخدام