جستجو
جستجو

نرم افزار مغز اعصاب

۰ ۲۹, تیر, ۱۳۹۵

نرم افزار مغز اعصاب

– گروه خدمات و سرویس های پیش فرض در نرم افزار تخصصی مغز اعصاب

  • خدمات شامل ویزیت و خدمات سرپایی در مطب می باشد

  • Maghz Maghz1

– جزئیات پرونده تخصصی شامل بخش مراجعات می باشد.

• در این بخش سوابق بیماری های فرد با توضیحات ثبت می شوند و در قسمت تشخیص و درمان ، تشخیص بیماری کنونی و همچنین داروهای تجویز شده توسط پزشک با قلم نوری ثبت می شود


دریافت پیش نمایش نرم افزار