جستجو در سایت
جستجو

برچسب: پخش موسیقی هنگام جراحی بی خطر نیست

۲۸, آذر, ۱۳۹۶
پخش موسیقی در اتاق عمل

پخش موسیقی در اتاق عمل

نتایج بررسی نشان میدهد که پخش موسیقی در اتاق عمل با توجه به موقعیت حرفه ای و تخصص افراد متفاوت است. مطالعات نشان داده است که پخش کردن موسیقی در اتاق عمل (OR) در حین انجام عمل جراحی می تواند از طریق بهبود سطح استرس فیزیولوژیکی و افزایش عملکرد عملی به کارکنان عملیاتی کمک کند. با این حال، تحقیقات دیگر نشان داده است که پخش موسیقی در OR می تواند مانع تمرکز بیهوشیان و آسیب رساندن به عملکرد جراحان و همچنین توانایی آنها برای مدیریت وضعیت استرس زا باشد. دکتر کلودیوس کنراد،می گوید: “ایمنی در اتاق عمل بسیار وابسته به عملکرد تیم است.” “هنگام انجام جراحی های گسترده، یک تیم نا هماهنگ باید برای رسیدن به نتایج مطلوب باید با هم کار کنند تاثیر هر چند کم موسیقی در تمرکز فرد یا تمرکز تیم یک ارتباط شناخته شده است و اطلاعات نیر با توجه دریافت صدا در اتاق عمل از عومل حرفه ای تر است.

بررسی عملکرد

برای یک مطالعه منتشر شده در جراحی ، دکتر کنراد و همکارانش یک تحلیل چندین نهادی از بیش از 280 بیمار قبل از عمل جراحی و نزدیک به 400 پزشکان، ساکنان و پرستاران بیهوشی و جراحی را انجام دادند. “ما طراحی و استفاده از یک پرسشنامه که در سراسر جهان انجام شد آزمونی در مورد نحوه درک موسیقی در اتاق عمل انجام داده ایم ، چه میزان مهم است هنگامی که موسیقی در حال پخش است، و درک متمایز از موسیقی توسط گروه های مختلف شرکت کننده در تجزیه و تحلیل آن ،” دکتر کنراد توضیح می دهد. “ما همچنین می خواستیم که نظرات بیمار را در مورد اینکه آیا موسیقی در اتاق عمل باید پخش شود یا خیر، و یا اینکه آیا آ

دریافت پیش نمایش نرم افزار
آکهی استخدام