جستجو
جستجو

سیستم آرشیو فایل

سیستم ارشیو فایل

سیستم آرشیو فایل

آرشیو در هر موضوعی دستیابی به میزان موجودی و اطلاعات مربوط به آن موضوع را برای کاربر آسان میسازد. در حال حاضر در برخی بخشها و رشته ها کشور آرشیو غنی و ساماندهی شده به روش دیجیتال قابل مشاهده است شرکت رایان طب با پشتازی در امر تکنولوژی  نرم افزار های خود را به سیستم ارشیو اطلاعات مجهز نموده تا همواره مدیران و کاربران به راحتی و بدون صرف وقت اضافی به اطلاعات مورد نظر دست یافته و از آن بهره ببرند.

امکانات سیستم آرشیو فایل

یکی از قابلیت های کلیدی نرم افزار های تخصصی رایان طب ،سیستم آرشیو فایل با تکنولوژی FTP می باشد که از مزای


دریافت پیش نمایش نرم افزار