جستجو
جستجو

سیستم آرشیو فایل

۰ ۳, مرداد, ۱۳۹۵

سیستم ارشیو فایل

سیستم آرشیو فایل

آرشیو در هر موضوعی دستیابی به میزان موجودی و اطلاعات مربوط به آن موضوع را برای کاربر آسان میسازد. در حال حاضر در برخی بخشها و رشته ها کشور آرشیو غنی و ساماندهی شده به روش دیجیتال قابل مشاهده است شرکت رایان طب با پشتازی در امر تکنولوژی  نرم افزار های خود را به سیستم ارشیو اطلاعات مجهز نموده تا همواره مدیران و کاربران به راحتی و بدون صرف وقت اضافی به اطلاعات مورد نظر دست یافته و از آن بهره ببرند.

امکانات سیستم آرشیو فایل

یکی از قابلیت های کلیدی نرم افزار های تخصصی رایان طب ،سیستم آرشیو فایل با تکنولوژی FTP می باشد که از مزایای