نرم افزار مدیریت درمانگاه رایان طب

نرم افزار مدیریت درمانگاه رایان طبامروزه داشتن یک نرم افزار برای تمام مراکز درمانی به خصوص درمانگاه ها امری مهم می باشد.این تکنولوژی به بهبود روند کاری و تسریع در انجام کار کمک بسیاری می کند. به طور مثال در قسمت اورژانس که با انبوه بیماران دارای بیماری های اورژانسی مواجه هست داشتن یک نرم افزار می تواند به سرعت روند پذیرش و صندوق کمک فراوانی بکند. شرکت رایان طب با طراحی تخصصی نرم افزار مدیریت درمانگاه امکانات مورد نیاز این مراکز را در زمینه نرم افزار به صورت کامل پوشش داده است. برخی از این امکانات عبارتند از:

به منظور پیاده سازی نرم افزار ابتدا باید انواع بخش ها و تخصص های قابل ارائه در درمانگاه را تعریف نمود که شامل قلب و عروق، پوست و زیبایی، دندانپزشکی، اورژانس، ام آر آی، رادیولوژی، داخلی، ... می باشد. انواع خدمات قابل ارائه در درمانگاه نیز در زمینه این تخصص ها نیز باید تعیین شود

در مرحله بعدی تمامی پزشکان درمانگاه و همچنین پرستاران بخش تعریف و تخصص هر کدام مشخص می شود. پزشکان به صورت نیمه وقت، تمام وقت، عمومی و خصوصی می باشند. درصد مالیات پزشکان و درصد سهم پزشکان و پرستاران نیز قابل تعریف می باشد..

بعد از آن نوبت به تعریف انواع بیمه های طرف قرارداد مرکز می باشد. این بیمه ها می توانند بیمه های پایه بیماران مانند تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، سلامت،... باشند و یا بیمه های مکمل مانند ایران، کوثر،... باشند.

سپس به سراغ تعیین مبالغ برای انواع خدمات به تفکیک هر پزشک و هر بیمه می رویم. برای قیمت دهی به صورت گروهی می توان از جز فنی و جز حرفه ای و جز مواد مصرفی نیز استفاده نمود. ضمنا سهم فرانشیز بیمار و سهم بیمه نیز قابل تعریف می باشد.

در این مرحله اطلاعات کافی اولیه در نرم افزار ثبت شده و میتوان شروع به تشکیل پرونده الکترونیک بیماران نمود. برای این قسمت رایان طب دو پنل جداگانه در نظر گرفته است که کاربران می توانند به دلخواه خود از هرکدام که مورد پسندشان می باشد استفاده نمایند. یک پنل پذیرش سریع است که تشکیل پرونده و ثبت خدمات و صندوق همه در یک صفحه انجام می شود. دیگری پنل معمولی رایان طب است که به ترتیب در صفحه اول تشکیل پرونده، در صفحه دوم ثبت خدمات بیمار و در صفحه سوم صندوق بیمار ثبت می شود.

در صورتی که درمانگاه سیستم فراخوان داشته باشد در نمایشگر مرکزی ارجاع بیماران به بخش های مختلف نمایش داده می شود. و بیماران می توانند با استفاده از قبض صندوقی که در درست دارند منتظر نوبت خود بمانند تا فراخوان شوند

در این نرم افزار امکانات کاربردی دیگری نیز وجود دارد. به طور مثال ارسال پیامک توصیه های پس از درمان برای بیماران، ارسال پیامک یادآوری نوبت، گزارش گیری ازصندوق و خدمات و تراز مالی، محاسبات کارکرد پزشکان، ... که همگی به راحتی قابل پیاده سازی می باشد.